Fælles pulje for de små skoler

Solidarisk vikarpulje skal sikre mod udhuling

SINDAL:Når samtlige skoler fra årsskiftet overgår til mål- og rammestyring, bliver der samtidig oprettet en solidarisk vikarpulje på de fem, små folkeskoler, der skal sikre dem mod ubehagelige, økonomiske overraskelser. Mål- og rammestyring betyder populært sagt, at den enkelte skole får en pose penge, som den i vid udstrækning selv bestemmer, hvordan skal bruges med det ansvar, som også følger med. Men skal man klare ærterne selv, kan en skoleleder sikkert hurtigt får flere grå hovedet, end vedkommende har i forvejen, hvis vikarkontoen sprænges i stumper og stykker ved uventet barsel og langtidssygdom. For at undgå, at de små skoler skal stå med håret i postkassen, er det blevet besluttet, at de deponerer en fjerdedel af deres vikarbudget i en fælles pulje, som skal fungere som en buffer der kan trækkes på. Og da politikerne har forsikret, at den nye form for økonomistyring ikke er en spareøvelse, betales puljepengene tilbage til skolerne, hvis de ikke bruges. Sindal Skole står uden for puljen, da man her vurderer, at man kan klare sig selv. Kommunaldirektør Jens Peter Møller oplyser, at de sidste uklarheder om mål- og ramme styring skal på plads ved et skoleleder-møde om en uges tid. Daginstitutioner, bibliotek, ungdoms- og musikskole overgår også til mål- og rammestyring fra årsskiftet.