Fælles retningslinjer for ukrudtsmidler

Miljøpolitik 26. september 2002 08:00

NØRAGER: Udvalget for teknik og miljø skal i gang med at udarbejde fælles retningslinjer for brug af ukrudtsmidler på kommunale arealer, herunder eventuel genindførelse af brug af pesticider for et enkelt år. Baggrunden er en fælles henvendelse fra daginstitutionerne Kløvermarken i Ravnkilde og Tuen i Haverslev, der i løbet af sommeren har været voldsom plaget af tidsler på de grønne områder af legepladserne. Årsagen er afskaffelsen af den regelmæssige græsklipning i 1991 for at skabe et mere spændende miljø for børnene i deres udendørs aktiviteter. Udvalget for teknik og miljø har tidligere drøftet henvendelsen fra de to daginstitutioner og besluttede dengang at oversende sagen til kommunalbestyrelsen for at få en generel drøftelse af det kommunale stop i 1999 for brug af pesticider på kommunale arealer. Efter en generel diskussion på kommunalbestyrelssmødet blev det besluttet på forslag af Søren Munk (V) på Venstregruppens vegne og en afstemning at sende sagen retur til udvalget. - Derfor skal vi nu i gang med en nøje registrering af, hvilke midler og mængder, der skal anvendes. Ud over tidsler har vi også problemer med ukrudt i vandløbsbræmmerne samt med bjørneklo rundt omkring, så der kan muligvis både blive tale om brug af pesticider og gasflamme som ukrudtsbekæmpelsesmiddel næste år, forklarer Søren Munk som formand for teknik- og miljøudvalget. Kommunalbestyrelsen har tidligere forbudt brug af pesticider i bekæmpelse af ukrudt på kommunale arealer. Det skete tilbage i 1999 i forbindelse med aftalen mellem Kommunernes Landsforening og miljøminister Svend Auken (S) om et totalt forbud for brug af pesticider på landsplan fra udgangen af 2003. Teknik- og miljøudvalgets forslag til nye retningslinjer for ukrudtsbekæmpelse i Nørager Kommune skal på et senere tidspunkt endelig godkendes af kommunalbestyrelsen, hvilket Søren Munk forventer vil ske i begyndelsen af det nye år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...