Skolevæsen

Fælles sag mod Christiansborg

{ NØRRESUNDBY: I stedet for at lade det være en kamp mellem forældre, lærere og pædagoger mod lokalpolitikerne, mundede et møde på Skansevejens Skole i Nørresundby ud i en opfordring til at gøre fælles sag. Opfordringen er rettet til både de ansvarlige politikere i den nye storkommune og skole- og kulturforvaltningen. Målet er at gøre det klart for regeringen og politikerne på Christiansborg, at det her kan man ganske enkelt ikke stå model til. Budgetforslaget for 2007 rummer de største forringelser nogensinde og vil gribe dybt ind i hverdagen på alle 50 skoler i Det nye Aalborg. Bevar folkeskolen, stop spareplanen, hedder det i en udtalelse fra mødet.