Fælles skattevæsen drøftes

Hjørring, Sindal, Løkken-Vrå og Hirtshals kommunerne diskuterer skattesammmenlægning

HJØRRING:Hjørring Kommune diskuterer seriøst dannelsen af et fælles skattevæsen med Sindal, Løkken-Vrå og Hirtshals kommuner. Det oplyste borgmester Bent Brown (S) i går i sin tale ved nytårsparolen for Hjørring Kommunes ansatte. Sædvanen tro gjorde Bent Brown status over det forgangne år i den tætpakkede kantine på øverste etage i Codanhus. Men han nævnte også fremtidsperspektiverne, deriblandt tanken om et fælles skattevæsen. Planen har endnu ikke været behandlet politisk, men det vurderer borgmesteren vil ske i foråret og forsommeren. Oprindelig sigtede kommunerne på en fusion på skattefronten allerede 1. juli i år. Bent Brown anser det dog for mest sandsynligt, at det fælles skattevæsen først er en realitet pr. 1. januar 2004. - Det er nok mest hensigtsmæssigt at vente med et fælles skattevæsen til 1. januar 2004. Så griber dannelsen af det nye skattevæsen ikke ind i kommunernes budgetter for 2003, siger Bent Brown til NORDJYSKE. Samles centralt Det er tanken, at der skal der findes et centralt beliggende lokale i Hjørring, hvor anslået 70 skattemedarbejdere skal sidde. Disse medarbejdere skal tage sig af de tungere sager. De enklere og mere almindelige sager, som eksempelvis ændring af forskudsregistrering, skal borgerne stadig kunne få behandlet på deres lokale skattekontor i kommunerne. Det fælles skattevæsen med de 70 ansatte vil således få en række satellitkontorer i alle kommuner. Satellitkontorerne vil typisk ligge på rådhuset. I Hjørring Kommune vil kommunebutikken på Codanhus således blive et satellitkontor. Som i dag vil kommunebutikken fortsat tage sig af langt størsteparten af de almindelige skattesager. På topplan Ideen om det fælles skattevæsen har været diskuteret på topplan mellem borgmestrene og topcheferne i de medvirkende kommuner. Kommunaldiretørerne udarbejder et kommissorieum over arbejdet frem mod det fælles skattevæsen. Dette kommissorium bruger skattecheferne nu i deres forsøg på at udarbejde fælles retningslinjer. Man skal blandt andet finde frem til en fælles ligningsplan- altså hvor hovedvægten i skattefolkenes arbejde skal ligge. Det bliver stadig de enkelte kommuner, der suverænt bestemmer, hvor mange penge, der skal kræves op. Ideen med et udvidet, frivilligt, samarbejde mellem de fire kommuner er ikke ny. Kommunerne arbejder allerede idag sammen på skatteområdet om selskabsligningen. Hjørring Kommune udfører idag det administrative planlægningsarbejde for Løkken-Vrå Kommune og driver den administrative del af Hirtshals Vandforsyning. De fire kommuner har for nylig udarbejdet fælles betingelser for den såkaldte frit-valgsordning. Hjørring og Løkken-Vrås bibliotek er blevet slået sammen. Når skatteforvaltningen forlader Codanhus bliver der plads til at flytte visse kommunale servicetilbud "hjem til Codanhus". En del af disse tilbud sidder i dag i lejede lokaler ude i byen. Eksempelvis sidder vejledningsbutikken og dagplejen i lejede lokaler ude i byen. Det ligger dog fast, at afdelingerne for vand, kloak og materielgård bliver, hvor de er, oplyser borgmesteren. Bent Brown afviser, at dannelsen af et fælles skattevæsen har noget at gøre med den strukturkommission, der arbejder med en kommunalreform, der kan føre til større kommuner. Hjørring Kommune er meget opmærksom på strukturkommissionens arbejde. Borgmesteren oplyste ved nytårsparolen, at 14 byrådsmedlemmer og fem direktører fra Hjørring Kommune i går eftermiddags deltog i et møde, som strukturkommission holdt i Aalborg.