Fælles spisning, avis og gymnastik

Masser af andre sociale aktiviteter på vej i Aars' første "Olle-Kolle"

forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening, i fælleslokalets hyggekrog, hvor beboerne fremover kan læse den daglige avis.

forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening, i fælleslokalets hyggekrog, hvor beboerne fremover kan læse den daglige avis.

AARS:Planerne om at styrke fællesskabet i Aars bys første "Olle-Kolle" i Himmerlandsparken kom et skridt nærmere, da Aars Boligforening forleden havde indkaldt til beboermøde i bebyggelsens fælleslokale. Aars Boligforenings formand, Niels Krogh Madsen, bød velkommen og glæ- dede sig over det store fremmøde. Herefter præsenterede formanden selv nogle bud på, hvad Aars Boligforenings bestyrelse har forestillet sig af aktiviteter. - Og efterfølgende kom der mange ideer på bordet fra de fremmødte. Ikke færre end 26 af Olle-Kolles 32 lejligheder var repræsenteret, fortæller forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening. Et af forslagene gik på en frivillig madordning, hvor man kan skrive sig på en liste dagen forinden med henblik på at spise sammen den følgende dag. I samme forbindelse blev det af beboerne foreslået, at man laver mad sammen – evt. en gang om måneden. Også andre gode forslag kom på bordet. I servicearealerne var der forslag om at investere i motionsredskaber, f.eks. motionscykel og løbebånd. Samme sted blev det foreslået, at der tilbydes gymnastik og linedance og installeres et Wii-spil for tilkobling via TV. Flere af forslagene er temmelig dyre, og derfor skal det først nærmere undersøges, hvorvidt de kan realiseres. I første omgang blev det vedtaget, at der tegnes abonnement på en avis, som lægges frem i fælleslokalets hyggekrog. Her kan beboerne så gå hen og læse avisen og få en snak og/eller et spil kort. Endvidere fremkom der forslag om at oprette et minibibliotek. Til at igangsætte de forskellige aktiviteter blev der nedsat et aktivitetsudvalg bestående af Jonna Skyum fra Aars Boligforenings hovedbestyrelse samt Ulla Rømer Juul fra beboerkredsen. De to supplerer sig med et tredje medlem blandt beboerne. Martha Andersen, Aars, gav tilsagn om at lede gymnastikken i Olle-Kolle. - Grundtanken bag Olle-Kolle-bebyggelsen er at tilbyde ældre- og handicapvenlige boliger af høj kvalitet med gode muligheder for fællesskab omkring aktiviteter i fællesarealerne. På mødet fik vi gode tilbagemeldinger fra beboerne, som gav udtryk for, at de er særdeles tilfredse med at bo i de nye boliger, og at de virkelig får valuta for pengene, noterer forretningsfører Jens Damgaard, Aars Boligforening.