Aalborg

Fælles vagt-lægeordning i Nordjylland

Udsigt til flere sygebesøg og færre indlæggelser

NORDJYLLAND:Flere sygebesøg i hjemmene og færre indlæggelser på hospitalerne skulle gerne blive gevinsten, når Nordjylland fra og med mandag dækkes af én fælles vagtlægeordning. Hidtil har der været to vagtlægeordninger i amtet - én i Aalborg og én i Hjørring. Det er disse to ordninger, der nu bliver lagt sammen som resultat af, at vagtforeningen for Hjørring/Brønderslev på generalforsamlingen sidste efterår vedtog at indgå i et samarbejde. - Dermed får vi et ensartet vagtlægetilbud til alle nordjyder uden for de praktiserende lægers normale arbejdstid. Det indebærer blandt andet, at der bliver mulighed for flere sygebesøg i hjemmene end hidtil. Hvilket igen medfører et fald i antallet af indlæggelser på sygehus. Det viser erfaringer fra tidligere sammenlægninger af vagtordninger i hvert fald, siger Karl Bornhøft, der er formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt. Indtil 1996 var der ikke færre end seks vagtlægeordninger i Nordjylland. Tre mindre i Himmerland, en i Aalborg, en i Frederikshavn og en i Hjørring. Men først blev ordningerne i Himmerland lagt sammen med Aalborg, og i 2002 fulgte Frederikshavn efter. Erfaringer fra tidligere sammenlægninger viser, at der altid er nogle startvanskeligheder. Derfor vil den aktuelle sammenlægning først være fuldt gennemført, når den nye vagtplan træder i kraft 1. september. Sammenlægningen berører ikke lægevagtkonsultationerne i Hjørring og Brønderslev. De fortsætter uændret.