Lokalpolitik

Fælles varekøb er en OMMER

EU-UDBUD:Moral og målsætninger er godt, dobbelt moral er bedre. Rebild kommune har hidtil givet udtryk for at ville det bedste for landsbyerne og beboerne. Det kan der vist godt stilles et stort spørgs-mål ved, men det kan man ved så meget som tiden går. Nu vil man fjerne alle lokale indkøb til de kommunale institutioner fra lokalsamfundet. Men borgmesteren ved åbenbart ikke hvad der kan spares på den nye ordning, fordi man ikke har undersøgt priserne i lokalområdet. Glemt er også den service, som de lokale har ydet institutionerne. Den er også penge værd. Ved at lægge alle indkøb via Statens og Kommunernes Indkøbs Service til et Næstved-firma går denne service fløjten sammen med besparelsen. Samarbejdet med SKI er vel ikke gratis. Nej det er bedre at sende kommunens penge til Næstved og så blæse på om vores egne landsbyer kan overleve og de gamle få varer, ja det bliver jo deres egen sag. Det er en meget kortsigtet tankegang. Hvis de ældre flytter af ovennævnte årsager, hvis de yngre ikke vil bosætte sig af samme grunde, husene ikke kan sælges, så er der ikke så langt til at vi får tilstande som på Mors. Jeg ved da godt, at indkøb over en vis størrelse skal i udbud, men jeg ved også at mange kommuner har fundet ud af at omgå denne regel. Jeg ved også at hvis en butik først lukker, er den svær at få åbnet igen. Hver gang man fjerner noget fra de små butikker, forkorter man også vejen til den lukker, og uden butikker sker der heller ingen tilflytning til en landsby. Jeg synes Venstre på Christiansborg og Rebild Kommune siger et og gør noget andet. Der var fra starten næsten ikke det der ikke ville blive gjort for at landsbyerne kunne trives og udvikle sig. Men når der skal realiteter på bordet, så vil man hellere støtte firmaer på Sjælland end kommunens egne lokale firmaer. Borgmesteren siger at økonomien har første prioritet. Men det er et dårligt argument, især når man ikke ved hvad man i givet fald sparer, og hvad det kommer til at koste på længere sigt, når huse ikke kan sælges. Det har vi set her i Rørbæk før vi fik bygget børnehaven. Det er ikke en sund økonomisk drift af kommunen, det er en meget kortsigtet politik. Vi må jo håbe, at vi til næste valg kan få valgt nogle politikere ind i byrådet, som ikke styrer kommunen efter skatteprocenten alene, men også tænker på landsbyerne og fremtiden, og tænker på udvikling og ikke afvikling. Den trufne beslutning må vist siges at være en OMMER. (forkortet af red.)w