Fælles vejledningscenter sat på skinner

Seks kommuner med i Ungdommens Uddannelsesvejledning nye center i Brønderslev. Aabybro har sagt fra

FJERRITSLEV:Fra det nye skoleår går seks nordenfjords kommuner sammen om at oprette Ungdommens Uddannelsesvejledning i Brønderslev. Oprindeligt var syv kommuner involveret i planerne, Fjerritslev, Brovst, Aabybro, Pandrup, Brønderslev, Dronninglund og Hals, men Aabybro har i første omgang valgt at takke nej. - Der er ikke lukket nogen døre, så de kan komme med senere, siger formanden for børne- og kulturudvalget i Fjerritslev, Ejvin Krukow (V). Det nye fælleskommunale center i Brønderslev er resultatet af en ny lov, der kræver at vejledning i uddannelse og erhverv sker på et kvalitetsmæssigt og geografisk bæredygtigt grundlag. - Her er omkring 50.000 indbyggere grundlaget for samarbejdet, oplyser Ejvin Krukow. Der skal ansættes en leder af det nye center fra 1. august, og den stilling bliver nu slået op. Samtidig fortsætter uddannelsesvejledningen i de enkelte kommuner uændret i skoleåret 2004-2005, som bliver et overgangsår, hvor detaljerne i det nye centers drift skal planlægges. Centeret skal være de professionelle vejlederes fælles forum, men selve vejledningen af de unge skal stadigvæk foregå ude på skolerne og andre institutioner. Brønderslev Kommune stiller lokaler gratis til rådighed for det nye center, og hver kommune bidrager til driften med midler fra statens bloktilskud. Fjerritslev Kommune har i år sat 100.000 kr. af til etablering af vejledningscenteret. Der er valgt en centerbestyrelse, som har de deltagende kommuners kulturudvalgsformænd og forvaltningschefer som medlemmer. En arbejdsgruppe er også nedsat og har holdt sit første møde. I den sidder fra Fjerritslev skolevejleder og lærer Erik Mørkholdt.