EMNER

Fællesantenne sættes til salg

Drøftelserne om fremtiden for antenne er afsluttet HANSTHOLM: Lang tids drøftelser og overvejelser om fremtiden for fællesantenneanlægget i Hanstholm ender nu med, at anlægget udbydes til salg i underhåndsudbud. Kommunens udvalg for miljø og teknik har valgt at følge en indstilling fra forvaltningen, hvoraf det også fremgår, at det er Midt- Vest Bredbånd, Telia STOFA, YouSee, Canal Digital og Aeronet, der indbydes til at byde på anlægget. Til gengæld afstår Thisted Kommune fra at lade fællesantennes kassebeholdning indgå i kommunekassen. det samme gælder for et provenu fra salget af anlægget. Anlæggets kassebeholdning samt et eventuelt provenu fra salget skal i stedet bruges til en udbygning af anlægget til gavn for de forbrugere, der er tilsluttet fællesantennen. - Vi har valgt at følge forvaltningens indstilling, siger udvalgsformand Ole Westergaard (V) og tilføjer, at Thisted Kommune ikke har nogen interesse i at administrere en antenneforening, hvorfor løsningen med at sælge anlægget i underhåndsudbud er at foretrække. Under sagen om de fremtidige ejerforhold til fællesantennen er hele anlæggets tekniske tilstand blevet undersøgt. Det har vist sig, at antenneanlægget er egnet til en udbygning, også så der kan tilbydes internet som højhastighedsforbindelse via fællesantennen. Omkostningerne til en ombygning skønnes at løbe op i cirka 2,6 millioner kroner. Den indstilling, som bakkes op af udvalget for miljø og teknik støttes også af et flertal af medlemmerne i den brugergruppe, der tidligere i år blev nedsat for at arbejde med en, løsning for anlæggets fremtid. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk