Brovst

Fælleskommunal tandpleje 1. august

FJERRITSLEV:Den fælleskommunale tandpleje mellem Brovst og Fjerritslev kan efter et længere tilløb nu realiseres. Økonomiudvalget har godkendt udkastet til en aftale og indstiller, at kommunalbestyrelsen giver en tillægsbevilling på 211.121 kr. - Det er ikke en ekstraudgift i forhold til det serviceniveau, vi gerne vil have. Tillægsbevillingen er nødvendig, da vi ikke har kunnet besætte tandlægestillingen i flere år og derfor har taget pengene af budgettet, siger borgmester Otto Kjær Larsen (V). Beløbet dækker resten af 2003 fra 1. august og inkluderer både flere tandlægetimer og indkøb af et specielt edb-program til 121.000 kr. Fra 2004 anslås kommunens merudgifter til 162.000 kr. om året.