Fælleskommunal tandpleje på vej

Socialudvalget har netop givet sin anbefaling af, at der arbejdes videre med at etablere samarbejde med Fjerritslev Kommune på tandplejeområdet. Efter en henvendelse fra Fjerritslev Kommune har der været holdt flere møder mellem repræsentanter for de to kommuner, Klinikchef Susanne Løth har givet udvalget en orientering om resultatet. På langt sig er det meningen, at alle medarbejdere i tandplejen ansættes af Brovst Kommune, og kommunerne betaler efter en fordelingsnøgle. Der skal anskaffes edb i Fjerritslev, så der kan indføres elektroniske journaler, og de to tandplejer bliver ens opbygget. Det overordnede mål for tandplejen er høj service og kvalitet, patienten i centrum og god personalepolitik. Derfor er der behov for kurser, hvor medarbejderne får fælles mål for fremtiden og en personalepolitik.