Horne

Fælleslæsning af Bøgernes Bog i Horne

HORNE: Det kan nogle gange være en god idé at vove noget, der ser uoverskueligt ud, men som den enkelte alligevel har tiltro til, vil lykkes. Sådan er det med den præstation, der hedder: at læse Bibelen. Det kommer til at foregå i Horne Missionshus fra onsdag aften og derefter hver anden onsdag. Hver gang vil det tage omkring en time at være med i læsefællesskabet , hvor alle er velkomne - både inden- og udensogns. Det er Indre Mission i Horne, der står for arrangementet, og efter fælleslæsningen vil der være mulighed for at købe en kop kaffe, hvis deltagerne mangler lidt varmt til halsen. Dog skal det tilføjes, at kaffedrikningen og det sociale samvær ikke indgår direkte i læsepræstationen. Holm