Skolelukninger

Fællesledelse noget makværk

DEBAT23. december modtog jeg notater om skolestrukturen (kan læses på http/www.farsoekom.dk/institutioner/Skoler/Skolestruktur.htm), og jeg må indrømme, at den første uge derefter holdt jeg jul. Nu har jeg så prøvet at sætte mig ind i notatet og interesseret fulgt med i de udpluk, som har været i Nordjyske Stiftstidende. 1. Omkring den fælles ledelse synes jeg stadigvæk, det er noget makværk. I store træk virker det, som om man fjerner skoleinspektør-stillingerne på de små afdelinger og overdrager så godt som alt arbejdet ved at lede de små afdelinger til afdelingslederen. Jeg er bange for, at den stilling ikke bliver særlig attraktiv at søge, så det i sig selv bliver et minus for vi små skoler. Så vidt jeg kan gennemskue det, er der heller ingen penge at spare ved det - i hvert fald er det småpenge. 2. Flytning af 7., 8. og 9. klasse: Efter de udpluk, der har været i Nordjyske Stiftstidende ser det ud som om, at der er mange kroner i det, men der skal man prøve at læse notatet i sin helhed. Det ser ud som, at der er mange penge at spare i år 2003, 2004 plus 2004-2005, men derefter daler gevinsten drastisk. Grunden er, at elevtallet udløser ekstra klasser inde på Farsø Skole i årene derefter. Så en del af besparelserne i de første to år vil gå til Farsø Skoles renoveringsplan 2, da de skal renovere og udvide klasseværelser til de ekstra 7. klasser. Og husk så på, at hvis der er så mange penge i at flytte 7. klasse, så er der vel lige så mange penge i at flytte 6. klasse og så videre - men det er jo ikke skolelukninger I vil, vel? Man prøver også på at sælge ideen med klasseflytninger ved at kigge på det pædagogiske i, at 7. klasse hører til sammen med 8.-9. klasse - og har måske ret. Men hvis vi rundt i de små afdelinger formår at undervise og udvikle eleverne på lige fod med eleverne i 7. klasse på Farsø Skole, og at vi tilmed ingen problemer har med at få dem undervist i de tre fag historie/biologi/ geografi samt fysik og tysk, som der også bliver brugt som grund til flytning. Vi skal i hvert fald huske også at overveje ulemperne. Her tænker jeg på den neddrosling, der automatisk vil ske ude i de små samfund. Tænk på alle de børn og forældre, der et år før ikke har den samme naturlige gang i skolens hal og måske købmanden. Kommer 7. klasse til Farsø Skole, er jeg bange for, at de også vil bruge deres tid der, så vi kommer til at mangle dem i hallen, ved spejderne og ved købmanden. Det naturlige i at et skoledistrikt og pastorat i dag hører så godt sammen, vil også gå i opløsning. Til sidst vil jeg gerne appellere til politikerne om at opgive projektet og i stedet starte forfra og så lægge ud til skolerne med deres bestyrelser at finde de 500.000 kr. Jeg tror, det vil være meget mere smertefrit. Jeg kan her ikke lade være at tænke på skolerenoveringerne. I sin tid blev der fra kommunens side lavet en plan, der for Ullits' vedkommende skulle koste 10-12 mio. kr. Det siger sig selv, at det projekt blev lagt i skuffen. Efterfølgende tog vi det op i skolebestyrelsen i Ullits, startede forfra og fandt ud af, hvad der var vores behov og hvor billigt det kunne laves uden, at det gik ud over kvaliteten. Vi kom ned på en fjerdedel, sendte en ansøgning til borgmesterkontoret og fik derefter grønt lys for renoveringerne. De andre skoler fulgte eksemplet op, og i dag har vi fem skoler i tip-top stand til langt færre penge. Prøv det samme igen. Læg det ud til skolen, og så skal vi nok trække i arbejdstøjet.