Fællesskab med forviklinger

Landets største fagforbund kan se dagens lys i 2004

Overenskomster 1. november 2002 07:00

KØBENHAVN: Landets største fagforbund med over 450.000 medlemmer kan være en realitet allerede i 2004, hvis altså medlemmerne siger ja til en kommende fusion. Torsdag mødtes ledelsen i SiD (Specialarbejderforbundet), KAD (Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark), og TIB (Forbundet Træ-Industri-Byg) for første gang til et fælles hovedbestyrelsesmøde, og på dagsordenen stod dannelsen af et nyt, fælles fagforbund. Fusionen har længe rumlet mellem forbundene, i første omgang var der alene lagt op til en sammenlægning mellem SiD og KAD, men senere har TIB sluttet sig til. Et fælles forbund vil samle jord- og betonarbejdere, buschauffører, rengøringsassistenter, mejeriansatte og tømrere under samme hat, og forbundet vil med LO's nuværende sammensætning blive LO-familiens absolut største forbund. Med over 450.000 medlemmer vil et nyt forbund nemlig fortrænge HK fra førstepladsen, idet HK "bare" tæller 370.000 handels- og kontorfunktionærer. Samtidig vil en fusion indebære, at LO fra fusionstidspunktet bliver reduceret til 18 medlemmer i forhold til de nuværende 20. Men selv om ledelsen i de tre forbund ønsker fusionen, er det ikke nødvendigvis sådan, historien ender. Det understreger professor og direktør for Center for Arbejdsmarkedsforskning (Carma) ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen over for Ritzau. Han nævner de seneste to fusionsforsøg i fagbevægelsen mellem henholdsvis BUPL og PMF samt Metal og Dansk El-forbund som eksempel. - Det er ikke altid så let, som det lyder at få en fusion stemt hjem hos medlemmerne. For trods ledelsens ønske om det modsatte røg begge fusioner på gulvet, siger Henning Jørgensen. Han understreger dog, at selv om fusionen mellem SiD, KAD og TIB ikke stemmes hjem af medlemmerne, vil LO's nuværende 20 forbund være reduceret til omkring 10 i løbet af de næste 10 år. - Vi kommer under det halve i løbet af de næste 10 år, for det er udviklingstendensen. Det skyldes blandt andet, at ude på arbejdspladserne brydes faggrænser ned, man har ikke den samme arbejdsfunktion i hele sit arbejdsliv. Lønmodtagerne bliver mere fleksible og mindre specialiserede, og det gør deres forbund også, siger Henning Jørgensen. Han understreger desuden, at forbundene også oplever en fordel ved at samle ressourcerne og kompetencerne under ét. Blandt andet på grund af udsigten til et faldende børnetal og dermed et faldende medlemstal. Men der er også fordele ved en stor organisation, når der skal forhandles overenskomst med arbejdsgiverne, og begge ting er medvirkende til at styrke udviklingen. Om ledelsen i SiD, KAD og TIB får overbevist medlemmerne om, at de skal stemme ja til fusionen vil vise sig i løbet af 2004. Her skal de tre forbunds kongresser nemlig tage stilling til fusionen, og efterfølgende sendes forslaget til urafstemning blandt medlemmerne. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...