EMNER

Fællesskabet blandt landsbyer er det afgørende

Murstenene og visionerne i en natur- og sportspark er vigtige elementer i en udviklingsplan for Skelund/Veddumområdet, men måske endnu vigtigere er samarbejdet og den løbende kontakt mellem de to byer.

Undervejs i processen, som blev indledt med et stormøde 3. september har cirka 30 mennesker arbejdet i fokusgrupper med temaer som: PR og Promovering Bosætning, erhverv og byudvikling Nye aktiviteter Byfornyelse Tanken er, at arbejdet skal fortsætte i grupperne, og desuden nedsættes der en styregruppe af Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug til at holde styr på og gang i processen. - Og jeg er sikker på, at det nok skal virke. Jeg har oplevet, hvad der er sket undervejs, og nogle gange har der været måske 20 mennesker til et enkelt fokusgruppemøde. Der har været en utrolig gejst, og det er den energi, der skal drive det her. Jeg regner med, at de 50-60 mennesker, der er her i aften, går ud og er ambassadører for planen, og så skal det nok sprede sig videre, siger Ejvind Lassen.