Incest

Fængsel for seksuelle overgreb mod bror

Lillebror udsat for grove krænkelser af otte år ældre storebror

HJØRRING:Et års fængsel. Sådan lød strafudmålingen i retten i Hjørring i går for en række grove seksuelle overgreb, begået af en nu 18-årig storebror mod en otte år yngre lillebror. Ni måneder af straffen blev gjort betinget. Dermed tog domsmandsretten hensyn til, at sagen har været længe undervejs i retssystemet, bl.a. på grund af en domsmands sygdom. De seksuelle overgreb, som storebroderen blev dømt for, foregik i 2007. Han var dengang 16 år. Han har under hele sagen nægtet sig skyldig. Længe undervejs For lidt over et år siden fandt en enig domsmandsret ham alligevel skyldig. Strafudmålingen blev dengang udsat. Det skete på dommer Mogens Pedersens foranledning. Han ville give den dømte en chance for at undgå at komme i fængsel ved i stedet at modtage sexologisk behandling. En sådan behandlingsdom forudsætter en mentalundersøgelse af den dømte, og at et sagkyndigt visitationsråd finder ham egnet til behandling. Svagt begavet Af mentalerklæringen fremgår, at storebroderen er svagt begavet, uden at være mentalt retarderet. Han har fået konstateret DAMP, mangler evne til se konsekvens af egne handlinger, er retfærdighedssøgende og totalt benægtende om de forhold, han er dømt for. Han forstår ikke, hvorfor han skulle behandles for noget, han ikke har gjort. Visitationsrådet konkluderer, at den dømte ikke er motiveret for behandling.