Fængsel klager over politiet i sag om ulovlig jagt

Carl Åge Østergaard
carl. aage.
Jens Borg Nielsen: - Vi mener, politiet har truffet en forkert afgørelse. Arkivfoto
EMNER 10. marts 2007 05:00

JERUP: Statsfængslet Kragskovhede har klaget til statsadvokaten over, at politiet i Frederikshavn har afvist en anmeldelse for ulovlig jagt. - Vi ønsker sagen vurderet af en højere instans, fordi vi mener, politiet har truffet en forkert afgørelse, siger fængselsinspektør Jens Borg Nielsen. - Jorden tilhører fængslet, og man kan ikke gå på jagt, hvor man ikke har jagtretten. For det andet er fængslets 750 hektar er forbudt område for andre end os selv. Den spegede affære begynder 3. december, da en fængselsfunktionær træffer en af fængslets naboer, Lars Kruse, med jagtriffel og hund på en ridesti på fængslets jord. Ridestien løber langs skel. Lars Kruse er ikke den første jæger, som fængselsfunktionærer har truffet på fængslets område. Når den slags sker, bliver det påtalt, men fører normalt ikke til, at fængslet indgiver politianmeldelse. Det gør det, i første omgang, heller ikke i den aktuelle sag. Men straks efter hører Lars Kruse fra en jagtkammerat, at en fængselsfunktionær har fortalt, at Kruse er blevet taget for ulovlig jagt på fængslets jord. Lars Kruse mener ikke, han har gjort noget ulovligt. - Jeg havde dengang jord 20 meter fra ridestien og ejerens tilladelse til at færdes på den jord, der støder op til ridestien. Siden har jeg erhvervet jorden helt op til ridestien. Lars Kruse siger, at ridestien på det pågældende sted er en privat fællesvej, og at han først træder ud på den, da han ser fængselsfunktionæren, der derefter spørger ”Hvad i hele hule bestiller du inde på fængslets jord”. Sladder Lars Kruse henvender sig til formanden for fængselsfunktionærernes jagtforening og til fængselsinspektøren for at få dem til at stoppe ”sladderen”. Alligevel bliver historien om krybskytteri endnu bedre - eller værre. Næste gang Lars Kruse hører den, har han skudt en hjort på fængslets areal. Han forlanger nu, at fængselsinspektøren indgiver politianmeldelse eller stopper sladderen. Det gør han ikke. Frynsegode 14 dage senere indberetter Lars Kruse fængslet til Skat for at give fængselsfunktionærer ulovlig fryns i form af gratis jagt på fængslets jord. Jagtretten har en værdi af cirka 350.000 kr. for de 750 hektar, anslår Lars Kruse . Så skrider fængselsinspektøren til handling. Han anmelder Lars Kruse til politiet for ulovlig jagt. Jens Borg Nielsen husker kun et fortilfælde, hvor fængslet har indgivet politianmeldelse i den slags sager. Men han siger, at der ikke nogen sammenhæng mellem politianmeldelsen og Kruses skatteaktion. I slutningen af måneden får politiet en ny anmeldelse. Anmelderen er Lars Kruse og anmeldelsen er rettet mod en fængselsfunktionær for at drive ulovlig jagt. For fængselsfunktionæren har aflivet et anskudt krondyr to timer inde i fredningstiden uden først at underrette politiet. Aflivningen finder sted efter solnedgang på årets sidste jagtdag. I den sag opgiver politiet at rejse påtale. Det gør politiet også i sagen mod Lars Kruse. Det sker med henvisning til, at han bliver truffet på ridestien. Politiet mener, der er offentlig færdselsret på ridestien. Nødvendigt forbud - Sagen har stor betydning for os, siger Borg Nielsen. - Det er vigtigt for os at fængslets jord er forbudt område for alle andre end os selv. - Men mange jægere er interesserede i jagten. Jens Borg Nielsen oplyser, at fængselspersonalet jævnligt finder spor efter krybskytteri. En tredjedel af fængslets jord er skov, en tredjedel græsning og resten dyrket mark. -Det meste af arealet er arbejdsplads for de indsatte med landbrug, skovbrug og kvægbrug, og indsatte skal være sikret mod genkendelse. Desuden fører vi som åbent fængsel en vanskelig kamp mod indsmugling af narko. Den vil blive endnu sværere, hvis alle kan færdes på fængslets område. Derfor har fængslet afvist at lade Nordsøstien, som er en vandresti, gå gennem fængslets område. Vi opfatter politiets afgørelse sådan, at det har sat spørgsmålstegn ved, om adgangen er forbeholdt fængslet. Det ville være katastrofalt for os, og vi mener afgørelsen er forkert, siger Borg Nielsen. En undtagelse er dog gjort med rideruten. Men fængslet har betinget sig, at den må kun benyttes af ryttere. Sagen om, hvorvidt fængselsfunktionærernes jagtrettighed er fryns er ikke afsluttet af Skat, men Borg Nielsen siger, at ordningen tidligere er blåstemplet af justitsministeriet. Fængselsfunktionærerne har ikke lov at tage bytte med hjem. Dyr, som bliver nedlagt, bliver prissat, hvorefter medlemmerne kan købe dem.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...