Fængsel og millionbøde for skattesvig

BROVST:Seks måneders fængsel, hvoraf de fire måneder blev gjort betinget, samt en bøde på en million kroner: Det blev dommen til den 55-årige virksomhedsejer fra Brovst, som stod tiltalt for grov skattesvig, fusk med oplysninger og momssvig. Den 55-årige har i voldsom grad overtrådt skattekontrollovens §13, fordi han i årene 1996-98 afgav urigtige og vildledende oplysninger om sine skatteforhold. Han undlod at selvangive 1,4 million kroner fra sit selskab og unddrog derved det offentlige 646.086 kroner i skat. Desuden er selskabsindtægter på 1,2 millioner kroner holdt skjult for skattevæsenet, og endelig blev manden dømt for at have snoet sig uden om et momsbeløb på 144.681 kroner. Det er som direktør for firmaet, at manden har brugt den kreative bogføring. Selskabet drev handel med mink- og ræveskind og salg af udstyr til pelsdyrfarme. Anparterne i selskabet tilhørte mandens svigermor. Derudover drev den 55-årige selv minkfarmen, der fra 1997 blev forpagtet ud, men de to virksomheders regnskaber er ikke blevet holdt behørigt adskilt. Desuden er værdien af fri bolig, bil og telefon ikke angivet, et løntillæg til manden gik ind på firmaets særlige konto ”Mellemregning”, og der er lavet ”proforma fakturaer” på minkskind til et lithaueske firma og en lettisk pelsdyravler. Den 55-årige blev erklæret konkurs i marts 1999 og var i samme måned udsat for en færdselsulykke, som han stadig bærer mén af. I stedet for at betale bøden på en million kan manden vælge at tilbringe yderligere 60 dage i fængsel. Manden skal i øvrigt betale sagens omkostninger.