Fængselsfunktionærer får millionerstatninger

Det er lykkedes fængselsansatte at få tilkendt store arbejdsskadeerstatninger

Vold 24. april 2003 08:00

KØBENHAVN: Deciderede overfald, trusler på livet, større eller mindre voldsepisoder, selvmord blandt fanger. Arbejdsmiljøet i landets fængsler er meget hårdt, men det er nu lykkedes Dansk Fængselsforbund at få anerkendt de psykiske følger af de hårde vilkår som arbejdsbetingede erhvervssygdomme. Det har betydet flere millionerstatninger fra Arbejdsskadestyrelsen til en række tidligere fængselsfunktionærer, der er brudt psykisk sammen uden at kunne henvise til en konkret episode. Hidtil har det været meget svært at få erstatning, medmindre én bestemt hændelse havde udløst uarbejdsdygtigheden. - Det er folk, der kan have arbejdet i 20 år uden at have mærket noget som helst, men så pludselig knækker filmen. De kan slet ingenting og går helt ned, siger Benny Tingsted, der er faglig sekretær i Dansk Fængselsforbund. Medierne har gentagne gange fortalt om vold og overfald på fængselsfunktionærer, og der har været særlig fokus på blandt andet rockernes opførsel over for fængselspersonalet. - Erstatningerne er selvfølgelig en anerkendelse af, at der er noget rivende galt med arbejdsmiljøet i fængslerne, og det er vi meget glade for. Tidligere har det været stort set umuligt at få anerkendt det psykiske arbejdsmiljø som skadeligt, siger Benny Tingsted. Dansk Fængselsforbund er dog ikke entydigt glade for erstatningerne. - Vores primære mål er jo ikke, at folk skal have klækkelige erstatninger, men at forbedre arbejdsforholdene i fængslerne. Et eller andet sted er det jo penge ud i den blå luft at udbetale disse erstatninger, så det sender da forhåbentlig et signal til arbejdsgiverne om, at forholdene skal gøres bedre, siger Benny Tingsted. Forbundsformand Carsten Pedersen er enig: - Disse erstatninger er et udtryk for en uheldig udvikling inden for vores område, nemlig at så mange bliver slidt og ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, siger Carsten Pedersen, der er formand for Dansk Fængselsforbund. I alt har 15 tidligere fængselsfunktionærer fået erstatning for psykiske arbejdsskader, og Benny Tingsted vurderer, at yderligere 12-13 lignende sager vil blive anerkendt snarest. Erstatningen fra Arbejdsskadestyrelsen deles op, så man kan få udbetalt et stort engangsbeløb og det resterende resten af livet. Eksempelvis 800.000 kroner på en gang og derefter 30.000 årligt. Derudover får man mellemste socialpension på op mod godt 8.000 kroner om måneden. Og da tabet af erhvervsevne hos fængselsfunktionærerne er over 65 procent, får de yderligere fuld pension på cirka 175.000 om året. - Det er jo meget godt, at disse mennesker er stillet godt økonomisk, men det giver dem jo ikke helbredet tilbage. Og det kan jo ikke betale sig rent samfundsøkonomisk at give folk sociale ydelser i stedet for at forbedre forholdene, siger Benny Tingsted. Han håber, at regnestykket nu vil få politikernes øjne op. Derfor har Dansk Fængselsforbund rettet henvendelse til Folketingets Retsudvalg for at få dem til at gøre noget ved de dårlige arbejdsforhold.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...