Fængselsstraf for salg af narko

Tidligere dømt fik tillægsstraf på fem måneder for salg af amfetamin

FREDERIKSHAVN:En 21-årig tidligere frederikshavner, der pt. har adresse på Kragskovhede, men i øvrigt er flyttet til Aalborg, blev torsdag idømt fem måneders ubetinget fængsel og konfiskation af 14.500 kroner for salg af 100 gram amfetamin. Dommen er den foreløbigt sidste i optrævlingen af en narko-ring, der var storleverandør af stoffer til ungdomsmiljøet i Frederikshavn. Den 21- årige, der udbad sig betænkningstid med hensyn til anke af dommen, erkendte at han i februar 2004 skaffede 100 gram amfetamin, som han solgte til Jonathan Cohen Wolf (JCW), der for nylig blev idømt tre år og ni måneders fængsel for salg af narko. De to drenge mødtes til en technofest på Knivholt, hvor JCW spurgte den 21-årige om han kunne skaffe noget amfetamin. Kunne ikke betale - Jeg gjorde det ikke for pengenes skyld, men fordi jeg ville vise mine venner, at jeg kunne, sagde den dømte, der angrede og lovede bod og bedring. Han skaffede amfetaminen i Aalborg, men ville ikke fortælle, hvem hans leverandør var. I første omgang forlangte han 10.000 kroner af JCW, der imidlertid ikke kunne levere pengene. Leverandøren i Aalborg rykkede for sine penge, og efter at have fået de første 1000 kroner gav den 21-årige henstand men satte til gengæld prisen op med 10.000 kroner. - Men der gik igen kludder i det. Efter tre-fire måneder fik jeg 3500 kroner, men så røg vi begge i fængsel efter et røveri, fortalte den 21-årige. Ude af fængselet igen låner JCW 28.000 kroner af sin mor og betaler sin gæld. I alt modtager den 21-årige 24.500 kroner, hvoraf han betaler sin leverandør 10.000. - Kynisk og velovervejet Anklageren, politimester Søren Gade, henviste til en række tidligere domme i tilsvarende sager, og sagde at der var tale om "en rimelig velovervejet og kynisk forbrydelse med en betydelig fortjeneste" og plæderede for minimum otte måneders ubetinget fængsel. Forsvarer Torben Voss understregede, at der er tale om "en enkelt forseelse af en ung mand, der har ladet sig friste over evne, ikke en beregnende narkoforhandler". Desuden mente han, at retten burde tage hensyn til den tiltaltes personlige forhold. Den 21-årige har forladt residensen og det kriminelle miljø i Frederikshavn, er flyttet til Aalborg, hvor er i gang med en uddannelse. Han har bestået første og andet semester af sin uddannelse. - Han har løst sin samfundstjeneste til punkt og prikke og er en ansvarlig person, der hár lært lektien, sagde forsvareren. Inden dommer Mogens Pedersen afsagde dommen på de fem måneders fængsel, bad den 21-årige om en sidste chance til at komme videre med sin tilværelse.