EMNER

Fængslende causeri om 36 år bag fængslets mure

HALVRIMMEN: Det var en særdeles fængslende beretning om sine 36 år bag fængslets mure, som fængselsfunktionær Mogens Chr. Wiese fra Øland underholdt Mandagsklubbens medlemmer med i ØAH-Hallen cafeteria. Efter at have aftjent sin værnepligt i Tønder søgte Mogens Chr. Wiese i 1968 ind til politiet, hvor han ikke klarede svømmeprøven på grund af vandskræk, og han kom i stedet til Kragskovhede ved Kriminalforsorgen, hvis personaleskole han bestod i 1971 på Vestre Fængsel. De følgende år i Nykøbing Mors mindes Mogens Chr. Wiese som sin bedste tid, indtil en flok jurister, der blev kaldt Støvsugerbanden, fik gennemført en nedlæggelse af arresthuset. Så gik turen i 1978 for førte gang til Grønland, hvor der i Godthaab var opført et hus med 28 pladser til grove forbrydere. Jobbet indebar opgaver pr. fly eller skib op langs vestkysten i en fantastisk natur, og Mogens Chr. Wiese blev senere forflyttet til verdens nordligste statsfængsel i Egedesminde, hvor tre betjente oplevede en rensdyrjagt sammen med en enkelt af de domfældte, som alene nedlagde tre dyr, mens ingen af betjentene fik noget bytte. Efter tre år i Frederikshavn kom Mogens Chr. Wiese til arresten i Aalborg i 1984, som han oplevede som en meget barsk arbejdsplads, hvorfra han bl.a. mindes en flok libanesere fra Livø som de værste banditer i hans liv. I 1986 blev Mogens Chr. Wiese af direktoratet forfremmet til anstaltsleder i Egedesminde, så det blev til i alt fem år på Grønland. Derefter kom han på Kriminalforsorgens rejsehold, der bestod af 11 fængselsbetjente, som vikarierede over hele landet. I 1993 blev han atter forflyttet til Frederikshavn, hvor arresthusets indsatte er HA-rockere. Mogens Chr. Wiese oplyste, at det ikke kun er i større byer, at der kan konstateres stigning i kriminalitet. I årene 2000 til 2003 havde eksempelvis Brovst 719 tyverier og Fjerritslev 837. - Mange betragter jobbet som Danmarks farligste, men det føler jeg nu ikke, sluttede Mogens Chr. Wiese sit causeri, som fik stort bifald fra et meget lydhørt publikum. nck