Ældreforhold

Færdigpakket medicin til ældre

HJØRRING:I fremtiden vil det ikke være personale fra ældreområderne, som hjælper op mod 900 ældre borgere, der bor i eget hjem, med dosering af medicin. I hvert fald ikke, hvis et forslag til besparelser arbejdes ind i budget 2004. Politikerne i social- og sundhedsudvalget er enige om at gå ind for forslaget, som indebærer, at medicinen kommer direkte fra apoteket. - Det er nu teknisk muligt at uddosere medicin til den enkelte bruger direkte fra apoteket i en beholder, der til forveksling ligner den, som sygeplejerskerne hidtil manuelt har fyldt op, siger formand for socialudvalget, Helmuth Zickert (S). Han forklarer, at den enkelte bruger kan komme til at spare penge. Desuden giver det ikke fingerskader hos sygeplejerskerne, fordi de ikke skal trykke piller ud af besværlig emballage. - Hovedgevinsten ligger naturligvis i tidsforbruget, siger Helmuth Zickert. Ældrerådet i kommunen går imod forslaget, som efter en indkøringsfase forventes i 2007 at kunne give en besparelse på 1,27 mio kr. svarende til op mod fem fuldtidsstillinger.