Færdselsregler indskærpes

Lokalpolitik 12. december 2004 05:00
HIRTSHALS: Foranlediget af en klage, indkaldte Hirtshals Kommunes plan- og udviklingssektion grundejerforeningen på Nejst til møde, hvor kommunen bl.a. ønskede at indskærpe de regler for færdsel, der ifølge lokalplanen gælder i de grønne områder syd for randbebyggelsen.. Da lokalplanen blev vedtaget, var det særdeles moderne at adskille motorkørende trafik fra de bløde trafikanter og de regler gælder stadig. Hirtshals Kommune vil defor nu synliggøre denne adskillelse bedre, så det fremover via bedre skiltning mv. vil fremgå endnu klarere, hvor biler og motorkøretøjer må færdes, og hvilke stier, der er forbeholdt gående og cyklende. Grundejerforeningen dukkede ikke op til mødet og vil nu blive orienteret skriftligt. Midler til skoler frigives HIRTSHALS: På sit seneste møde frigav børne- og kulturudvalget nogle midler til den løbenede renovering af skolerne i kommunen. Det betyder at der til Bindslev Skole blev givet 1,4. mio kr. fri, så de i 2005 kan få indrettet deres gamle gymnastiksal til et moderne Multirum. Desuden frigav udvalget 3,5 mio. kr til at Hirtshals Skole kan få renoveret deres naturfagfaciliteter..Nu skal økonomiudvalg og byråd også godkende frigivelsen og så kan man komme i gang med de tiltrænggte forbedringer på de to skoler. Repræsentant i VUC Nordjylland HIRTSHALS: VUC i Nordjyllands amt har i forbindelse med en strukturændring vedtaget at sammenlægge syv centre til et VUC.Det betyder bl.a. at de hidtidige centerråd er nedlagt og erstatte s at ét fælles centerråd samt fire lokalråd. Ét af disse lokalråd dækker indtil videre kommerne Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Brønderslev. På et borgmestermøde vedtog man at Hirtshals besætter én plads i dette lokalråd. Fra Hirtshals bliver det børne- og kulturchef Jørgen Rasmussen. Han var indstillet af borgmesteren, og det godkendte børne- og kulturudvalget.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...