EMNER

Fære flygtninge end ventet

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune modtager færre flygtninge end ventet. Brønderslev Byråd kunne konstatere, at kommunen i år modtager 20 flygtninge, hvor der i den tidligere aftale var regnet med 24. I 2004 kommer der 12 flygtninge, i 2005 18 og i 2006 nul. Det er tidligere aftalt, at Hobro, Løgstør og Læsø kommuner friholdes, og Aalborg Kommune er sat til at skulle modtage nul flygtninge i aftaleperioden. Dog er tallet i 2003 sat til otte, idet Aalborg allerede i år har modtaget dette antal. Her ud over er det tilstræbt, at stort set alle har en ens procentvis andel. Der er tale om en frivillig aftale mellem kommunerne. Karl Emil Nielsen (DF) undrede sig over, at Brønderslevs borgmester Jens Arne Hedegaard (V), har sagt ja til at modtage 29 flere flygtninge, end der lægges op til i Udlændingestyrelsens fordelingsnøgle, som benyttes, hvis der ikke opnåes en aftale de nordjyske kommuner imellem. - Jeg er som borger i Brønderslev Kommune utilfreds med, at borgmesteren ikke begrænser antallet af de flygtninge, Brønderslev Kommune skal modtage. Karl Emil Nielsen pegede på, at borgmesteren har sat kommunen i en situation, hvor kommunen får øgede udgifter som følge af det større antal flygtninge. Formand for social- og sundhedsudvalget, Birgitte Josefsen (V), bemærkede, at der er lagt op til en ligelig fordeling mellem kommunerne. - Tidligere var fordelingen meget skæv, oplyste hun. Birgitte Josefsen understregede, at familiesammenføringer også er talt med, hvilket de ikke tidligere var.