Færgebesætning bliver alkoholtestet af rederi

Kontrol af sprut og narko har medført fyringer hos Color Line

HIRTSHALS:Rederiet Color Line foretager jævnligt alkoholkontrol af sine ansatte på Norgesfærgerne fra Hirtshals og Frederikshavn. - I vort system har vi mulighed for af foretage intern kontrol af besætningen, også promillekontrol, fortæller direktør for Color Line Danmark, Jakob Jensen. Rederidirektøren bekræfter, at Color Line flere gange har bortvist og fyret ansatte på grund af alkohol og narko, inden for de seneste år. Ingen ansatte fra Danmark, har været blandt de afskedigede. Direktøren vil ikke oplyse hvordan kontrollen foregår eller i hvor stort omfang rederiet bruger kontrol. - Men det sker altid i samarbejder med de ansattes tillidsfolk, siger Jakob Jensen. Rederiet mener selv, at de har en hård alkoholpolitik. - Vi har ganske enkelt nul-tolerance. I de 14 dage, de ansatte normalt er på vagt på færgerne, må de på intet tidspunkt indtage alkohol eller narko. De må heller ikke have det med ombord eller opbevare det i deres kahyt, fortæller Jakob Jensen. Ifølge rederidirektøren bliver alle medarbejdere orienteret om rederiets alkoholpolitik, når de bliver ansat. - I dag arbejder næsten 2.500 mennesker på vore skibe, og det ville da være naivt at tro, at der slet ikke sker brud på reglerne. Men der er ingen formildende omstændigheder, og når vi opdager det, er det ensbetydende med omgående fyring og bortvisning fra arbejdspladsen, fortæller Jakob Jensen. De hårde regler har rederiet indført igennem en årrække. - Jeg ikke afvise, at vi for år tilbage havde problemer med alkohol. Men de seneste årtier er der sket en markant holdningsændring til både alkohol og sikkerhed. I dag har besætningen aldrig frivagt og de er altid en del af færgens beredskab, uanset tidspunkt eller hvad de laver, siger Jakob Jensen.