Færgefart uden takstforhøjelser

Hals-Egense Færgefart sejler flere penge ind i år end i fjor

EMNER 12. september 2002 08:00
EGENSE: Midt i arbejdet med budgettet for 2003 øjner bestyrelsen for Hals-Egense Færgefart forøgede indsejlingsindtægter i indeværende regnskabsår. Alene i de første syv måneder sejlede færgerne 389.000 flere kroner ind end i samme periode i fjor. I procenter svarer det til en stigning på 12. Den positive udsigt passer formand Svend Kristiansen (S) fra Gudumholm fint, og med glæde i stemmen kan han samtidig meddele, at det mest væsentlige i bestyrelsens forberedelser af budgettet for næste år nok er, at der ikke kalkuleres med takstforhøjelser. Om budget 2003 siger han i korte træk: - Vi har indlagt lønstigninger på tre procent (50.000 kr., red.), hvorefter færgeriets personaleomkostninger bliver 3.249.000 kr. Dernæst afsætter vi 820.000 kr. til drift af de to færger og henlægger 210.000 kr. til reservefonden. På indtægtssiden håber vi på 4.146.000 kr. i opkrævning af takster. I løbet af 2003 agter færgebestyrelsen at dræne reservefonden, der ved indgangen til 2002 indeholdt 1.805.000 kr., for 400.000 kr. til reparation af styrehuset på færgen "Egense". Den anden færge bærer navnet "Hals-Egense". Den har bestyrelsen forsøgt at sælge. Forgæves. Nu håber man på et samarbejde med Aalborg Kommune i håb om, at "Hals-Egense" kan lejes ud, når Egholm-færgen er i dok eller på anden måde ude af drift. De fem i færgebestyrelsen ønsker også at forhandle med amtet om overfart af akut-lægebilen, der har base på Hals-siden. - Fra amtet får færgeriet et årligt beløb på 2400 kr. for at overføre akut-lægebilen. Vi mener, at beløbet er i underkanten, idet vi honerer vort personale med frihed svarende til 300 kr. for hver overførsel af akut-lægebilen, orienterer Svend Kristiansen. Færgebestyrelsen er mere tilfreds med Hals Turistbureau's "flydende jazzkoncerter". I løbet af sommeren fortrinsvis på onsdage og fredagehar Hals-Egense Færgefart lagt både til en række jazzkoncerter og det har i indeværende år givet færgeriet 36.000 kr. i kassen. Modsat har Hals-Egense Færgefart brudt et samarbejde med Hals Turistbureau. I flere år har færgeselskabet haft kontor i samme bygning som turistbureauet, men her er nu kommet så mange sideaktiviteter, at færgefolkene har fundet det hensigtsmæssigt, at flytte kontoret til overfartsleder Viggo Rosenkildes privatadresse på Lindevej i Hals. brula
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...