Lokalpolitik

Færgeplan kuldsejler drøm

Seniorbofællesskab-planer stillet i bero, fordi færgeselskab måske skal bruge grunden

SÆBY:I mere end fire år har Lillian Pedersen, Sæby, kæmpet for opførelse af et seniorbofællesskab og var tæt på målet. Men nu er drømmen blevet kuldsejlet af Læsø-færgeselskabet overvejelser om at flytte til Sæby. - Det er næsten ikke til at bære, at det hele nu i bedste fald bliver udsat, siger en skuffet Lillian Pedersen, efter at Sæby Byråds økonomiudvalg har beordret arbejdet med det lokalplanforslag, der skulle gøre det muligt at bygge et seniorfællesskab med 21 boliger tæt ved Sæby Havn, indstillet. - Vi er alle utroligt skuffede. Det er utroligt, at man vil behandle os sådan, fortsætter hun. Jeg føler, at man trækker os rundt i manegen. Man bør anvise et andet areal, hvis det virkelig viser sig, at den tidligere fabriksgrund skal bruges i forbindelse med færgeplanerne. Lejerne af de planlagte 21 boliger fik en spand kold vand i hovedet, da de mødte op til et møde med Boligforeningen af 1942. Her skulle skitseprojektet og forslagt til en ændring af lokalplanen for Sdr. Ringvej 31 drøftes. Formanden for Boligforeningen af 1942, Jens Erik Kristensen, måtte nemlig meddele, at man netop havde besked om, at arbejdet med forslaget til ændring af lokalplanen udarbejdet af boligforeningen i samarbejde med Sæby Kommune af økonomiudvalget er besluttet stillet i bero "på baggrund af I/S Læsøfærgens henvendelse om fremtidige anløbsmuligheder i Sæby Havn" og med begrundelsen "...idet arealet muligvis skal indgå i de fremtidige planer for færgerelaterede arealer". - Lokalplanforslaget skulle være grundlaget for byggeriet, oplyser Jens Erik Kristensen og fortsætter: - Boligforeningen har fuld forståelse for økonomiudvalgets beslutning. Men vi er naturligvis meget kede af, at seniorboligprojektet i bedste fald forsinkes i formentlig mindst et halvt år og i værste fald ikke gennemføres. - Vi har brugt mange ressourcer på projektet og har færdiggjort lokalplanen, jordbunds- og forureningsundersøgelser, beregninger, bebyggelsesskitser og indretningsforslag med forventning om tilsagn til igangsætning på Sæby Byrådsmød i december. - Det planlagte harmoniske byggeri, der matcher byggestilen i Strandgade-kvarteret, vil være en gevinst for Sæby Havn. - Det værste er de mange skuffede "seniorer", der havde forventet, at mødet skulle være det, der endeligt skulle godkende det byggeri, de har arbejdet så meget med i snart fem år, fortsætter Jens Erik Kristensen. Så det undrer os ikke, at der blev talt med store bogstaver om de forhindringer, der har været undervejs. - Vi håber på en snarlig afklaring, så vi enten kan komme i gang med byggeriet eller – forhåbentlig med kommunens hjælp – finde en anden, i så fald den tredje, grund.