Lokalpolitik

Færgerne til mindre øer skal sikres

Åbent brev til indenrigs- og sundhedsministeren og strukturreform-forhandlerne.

Kære Lars Løkke Rasmussen, Ole Stavad, Frank Jensen, Marianne Jelved, Margrethe Vestager, Knud Erik Kirkegaard, Marianne Pedersen, Kristian Thulesen Dahl og Poul Nødgaard. Ø-kontaktudvalget besøgte forleden to af de danske øer og vi her oplysninger om den utrygge situation, der kan opstå for de mindre øer, hvis der i forbindelse med en aftale om strukturreform ikke findes en tilfredsstillende løsning på ejerskab, drift og tilskud til øernes færgeforbindelser. Hvis amterne nedlægges, kan vi risikere, at færgeforbindelserne forringes med dybt negavtive følger for øernes udvikling. På Anholt fik vi f.eks. oplyst, at færgen idag ejes af stat, amt og kommune og får tilskud herfra. Hvis staten overlader amtets del af færgen til kommunen (den nuværende Grenå Kommune), så vil øens fremtid være afhængig af, at kommunen vil påtage sig den fulde forpligtelse og sikre drift uden nedskæringer. Man kan alvorligt frygte, at en kommune ikke vil have viljen til at prioritere disse yderligere udgifter. Og det vil ikke hjælpe, at kommunerne i en periode måske får øget bloktilskud i forhold til disse udgifter, for disse penge vil jo bare forvinde ned i den store kasse og ikke være øremærkede til færgetilskud. Kommunerne har f.eks. fået ekstra bloktilskud med henvisning til de særlige udgifter til drift af skoler på øerne, men har alligevel på nogle af øerne skåret ned på skoleservicen. En løsning kan være, at ejerskabet til færgerne overgår til staten, således at der etableres et selskab, med lokale færgebestyrelser, hvor også repræsentanter fra øerne har sæde. Eller man kan gennemføre en ordning, hvor staten overtager den amtskommunale trediedel af driftsstøtten, således at staten betaler to tredjedele af tilskuddet, som kommunen kan få udbetalt til formålet, hvis kommunen selv vil betale den sidste trediedel. Fra Enhedslistens side er vi imod den centralisering og yderligere privatisering som på en række områder vil blive det uvægerlige resultatet en kommende strukturreform, men vi håber, at de deltagende partier i det mindste vil sikre, at de mindre og små øer ikke skal ofres på centraliseringens alter.