Færgestop kan gavne fiskerne

Pieren ved pakhusene holdes fri

SKAGEN:Færgeruten mellem Skagen og Moss stoppede ganske kort tid inden, Saga Line skulle have taget nye facilliteter for passagererne i den gamle auktionshal i brug. Det kommer nu, indirekte, fiskerne på havnen til gode, fortalte havnedirektør Willy S. Hansen på Skagen Fiskeriforenings generalforsamling. Willy Hansen oplyste, at det er planen, at der ud for den gamle auktionshal skal lægges en flydebro på 20 gange fire meter til brug for krydstogtskibenes tenderbåde. Broen lægges, så det passer med, at passagererne kan gå i land via den passagerterminal, som Saga Line fik etableret. - Det betyder, at vi kan holde den gamle pier ved fiskepakhusene fri til trawltræk. - Jeg ved godt, at det ikke er den optimale løsning, og den arbejder vi da også videre med i projektet omkring en udvidelse af havnen, men det må være en forbedring i forhold til, at pieren også skal bruges ved landgang, sagde Willy Hansen, som også oplyste, at den nye flydebro vil kunne bruges af kuttere, i de perioder, hvor der ikke er krydstogtskibe i Skagen. Udvidelse Willy Hansen oplyste i sin tale videre, at havnen venter, at man er færdig med at slå ny spuns ved Fabrikskajen i østbassin to i midten af januar. Arbejdet med den nye spuns ved Coasterkaj afsluttes senere, og havnen venter, at hele arbejdet med uddybning af en større del af østbassinnet afsluttes i sidste del af april næste år. Arbejdet med en VVM-redegørelse for den påtænkte udvidelse af havnen er i gang, og redegørelsen behandles netop nu politisk i Nordjyllands Amt, oplyste Willy Hansen, som forventer, at den kan godkendes tidligt i foråret 2005. Havneforum Willy Hansen omtalte også planerne om at etablere et havneforum, som skal have deltagelse af repræsentanter for blandt andre brugerne af havnen, organisationer og større virksomheder på havnen. Tanken med havneforum'et er blandt andet, at det skal medvirke til at profilere og markedsføre havnen og havnens virksomheder, ligesom det indadtil skal virke som debatforum, informationsforum og være hjemsted for ideudvikling og ideudveksling. Willy Hansen oplyste, at der netop nu arbejdes med at finder den rette form for et sådant havneforum, og at der i 2005 fremlægges mere om det. Mindre indtægter Willy Hansen understregede på generalforsamlingen, at Skagen Havn er en fiskerihavn, og han måtte erkende, at man i havnens administration kan se, at fiskerierhvervet er i krise. Det afspejler sig i mængden af aktiviteter og i de indtægter det skal give til havnen. - I 2003 havde havnen et resultat på 4,6 millioner kroner, og værdiafgifterne udgjorde dengang 52 procent af havnens indtægter, sagde Willy Hansen som også oplyste, at det budget, der er lagt for i år, ikke holder på grund af manglende vareafgifter. Trods en mindre omsætning, end der er budgetteret med, vil havnen dog stadig vil give overskud i 2004 , sagde Willy Hansen.