Færinger advares mod papegøje-syge

Sæsonen for fangst af stormfugleunger er begyndt, men færingerne har fået strenge advarsler og formaninger om, hvordan de skal undgå den smitsomme papegøjesyge - også kaldet ornitose. Ornitose, der tidligere medførte stor dødelighed hos særlig gravide kvinder, overføres til mennesker via kontakt med inficerede fugle. Af samme grund har landslægen på Færøerne og Færøernes Levnedsmiddelinstitut udsendt vejledninger for at undgå, at sygdommen spreder sig. Hvert år fanges et sted mellem 50.000 og 100.000 stormfugleunger på Færøerne på traditionel vis med fangstnet. Ungerne fanges om efteråret, når de er velnærede og forlader reden - uden dog samtidig at være trænede nok til at kunne flyve. Af samme grund flyder ungerne i disse dage rundt på havet langs kysterne. 10 pct. har sygdommen Ifølge undersøgelser er godt 10 procent af bestanden af stormfugle på Færøerne inficeret med papegøjesyge. Fangstmændene samt andre, der har kontakt med stormfugle, anbefales at vaske både deres klæder og hænderne grundigt. Da også fjerene kan være inficeret med bakterien, tilrådes det, at man ikke længere som før i tiden plukker fjerene af - men skolder ungerne samme dag, de er fanget. Denne procedure medfører, at fuglene ikke smitter. Ornitose kostede mange menneskeliv på Færøerne før i tiden. Inden papegøjesyge blev diagnosticeret, brød den dengang mystiske sygdom ud flere år i træk netop omkring denne årstid, hvor mændene fangede stormfugleunger og kvinderne flåede fjerene af fuglene i kældrene. Gravide rammes hårdt Særlig gravide kvinder rammes hårdt og omkring 80 pct. af de svangre kvinder på Færøerne, som dengang blev smittet, døde. Fra 1954 til 2003 blev der registreret 48 tilfælde af ornitose på Færøerne. Ifølge landslægen viser tallene, at der er flere tilfælde af papegøjesyge på Færøerne sammenlignet med andre lande, hvor ornitose registreres.