Lokalpolitik

Færøerne beskytter fiskene

TORSHAVN:Færøernes altdominerende eksporterhverv - fiskeriet - kan nu vente en reducering af råvarer fra det færøske område af hensyn til fiskebestandene. For at beskytte blandt andet den truede torsk i færøsk hav, vil der højst sandsynligt ske en mærkbar nedgang i antallet af dage, det bliver tilladt at fiske. Dette gælder særlig i området Føroya Banki, hvor arealer med de mindste dybder vil blive helt lukket for fiskeri. Et nyt forslag om fiskedage, som landsstyremand for fiskeriområdet Bjørn Kallsø fra Sambandspartiet netop har fremlagt i Færøernes lagting indeholder blandt andet også påbud om, at der i en hel måned slet ikke må fiskes i færøsk hav. Færøerne regulerer fangsttrykket på de forskellige fiskebestande via en fiskedagsordning. Et nyt fiskeår med fordeling af fiskedage til de forskellige fartøjsgrupper begynder 1. september. Ifølge forslaget vil den færøske fiskeflåde næste år tilsammen få 704 dage færre at fiske i. Begrænsningen af fiskedage indebærer at færingerne slet ikke må fiske i færøsk område i 14 dage op til jul, ligesom det heller ikke bliver tilladt at fiske i ugen inden og efter Færøernes nationaldag 29. juli. Landsstyret har hermed valgt til at lytte til advarsler fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, samt Færøernes Fiskeriundersøgelser. Disse har pointeret, at særlig torskebestanden på Færøerne er så hårdt ramt, at torskefiskeriet helt bør indstilles det kommende år. Dertil bør fangstrykket på kuller og storsej heller ikke stige. Det er kun sket én gang før, i kriseårene fra 1991 til 1992, at ICES har fundet det nødvendigt, at anbefale et stop for fangst af torsk på Færøerne. Samtidig pointerer Færøernes Fiskeriundersøgelser, at der nu er behov for en særlig indsats for at beskytte fiskebestandene. Indgrebet ventes at medføre protester fra fiskerierhvervet på øerne. /ritzau/