Lokalpolitik

Færøerne har fortsat dødsstraf

TÒRSHAVN:Selv om Færøernes lagting for godt et år siden vedtog, at en ældgammel lov om dødsstraf på Færøerne skal afskaffes, er loven fortsat gældende på grund af langsom sagsbehandling i Danmark. Den omstridte lov fra 1937 medfører, at det er muligt på Færøerne at dømme folk til døden i krigstid. I tilfælde af at NATO indleder en krig mod Irak, bliver Færøerne indirekte part i sagen via tilhørsforholdet til Danmark, og i så tilfælde vil loven om dødsstraf på Færøerne være gældende. Færøernes lagting har ellers vedtaget et lovforslag, hvor rigsmyndighederne i Danmark opfordres til at sætte den militære straffelov fra 1937, der giver hjemmel til dødsstraf, ud af kraft. Men det har rigsmyndighederne endnu ikke gjort, og ifølge den færøske avis Sosialurin, vil lagmand Anfinn Kallsberg nu rejse sagen overfor statsminister Anders Fogh Rasmussen (V). Det er over hundrede år siden, den sidste henrettelse fandt sted på Færøerne. Årsagen til, at dødsstraf i realiteten fortsat er muligt på Færøerne, er, at Færøerne ikke har fået sat en ny militær straffelov, som er blevet indført i Danmark, i kraft. På Færøerne er den gamle militære straffelov således fortsat gældende, mens Danmark har en nyere, hvor dødsstraf ikke indgår. Loven fra 1937 er kommet til fornyet debat på Færøerne i forbindelse med, at lagtinget har drøftet et forslag om at godkende en tillægsbekendtgørelse til den europæiske overenskomst om menneskerettigheder. Denne tillægsbekendtgørelse indeholder ordlyden om, at dødsstraf fuldstændig skal afskaffes.