Færøernes fugle i fare for at uddø

Fuglebestandene i Færøernes fjelde er i så stor tilbagegang, at flere af arterne, der hidtil har været en karakteristisk del af den storslåede færøske natur, er i fare for at dø ud. (Foto: Lars Gejl/Scanpix 2007)

Fuglebestandene i Færøernes fjelde er i så stor tilbagegang, at flere af arterne, der hidtil har været en karakteristisk del af den storslåede færøske natur, er i fare for at dø ud. (Foto: Lars Gejl/Scanpix 2007)

Fuglebestandene i Færøernes fjelde er i så stor tilbagegang, at flere af arterne, der hidtil har været en karakteristisk del af den storslåede færøske natur, er i fare for at dø ud. Ornitologen Jens-Kjeld Jensen, der igennem 37 år har fulgt det færøske fugleliv, slår alarm og pointerer, at hvis fuglearterne ikke skal ende med at uddø, må der fra politisk side etableres reservater i udmarken, fredes områder og indføres en organiseret pleje af naturen. Det indebærer også, at antallet af de mange får, som går rundt i Færøernes fjelde og har en del af skylden for fuglenes død, må reduceres. - Det er særlig fuglearter som den lille regnspove, engpiber, stenpikker og skærer, jeg ser færre og færre af hvert år. De yngler på Færøerne om sommeren, men da der blandt andet ikke længere er nok føde til dem i udmarken, forsvinder arterne efterhånden, siger Jens-Kjeld Jensen til Ritzau. Problemet med mangelen på mad og en tiltagende erosion er ekstra stor i indeværende sommer. På Færøerne har regnen i år været meget sparsom, hvilket har påvirket væksten af græs i fjeldenes udmarker. - Græsset bliver heller ikke så højt, når der mangler væde, og derfor bliver det sværere for ungerne at gemme sig for rovfuglene - herunder ravne, krager og måger. Der mangler endvidere fisk, hvorfor særlig mågerne er sultne og derfor i højere grad kaster sig over fugleungerne, siger Jens-Kjeld Jensen. Han peger også på, at sprøjtegiftene, som benyttes mod malariamyg syd for Sahara, slår mange færøske fugle ihjel, når de om vinteren befinder i Afrika og spiser insekter, der er sprøjtet. Den færøske ornitolog pointerer, at der fra færøsk politisk side må indføres en organiseret naturpleje, hvilket findes i alle andre europæiske lande. Naturreservater og fredede områder vil samtidig medføre en kærkommen reduktion af får i de færøske fjelde. Ifølge Jens-Kjeld Jensen spiser de ikke blot fuglenes føde, men ulden, som fårene taber, får fuglene viklet om benene, så de bliver syge og dør. Problemet med ulden er blevet større, fordi fårene ikke bliver klippet i samme grad som før, da ulden er svær at få afsat. Ifølge Jens-Kjeld Jensen mister fuglene i bedste fald benene, hvis de er viklet ind i uld - men som regel dør de./ritzau/