EMNER

Færøernes indbyggertal slår rekord

Torshavn, onsdag /ritzau/ Ved årsskiftet boede der 48.219 personer på Færøerne. Aldrig har der været så mange indbyggere på øerne. Dette er 515 folk mere end sidste år og svarer til en vækst i befolkningstallet på 1,1 procent. Den dybe økonomiske krise i 1990'erne, hvor et stort antal færinger udvandrede og reducerede befolkningstallet drastisk, er hermed udlignet, oplyser Færøernes Statistik. Da Færøernes befolkning i 1980'erne var på sit højeste udgjorde den 48.219 personer. Det var i 1989, men herefter satte krisen ind, og den medførtre, at antallet af beboere på seks år blev reduceret med hele 4445 personer. Siden er antallet af beboere vokset støt, men først i 2003 er indbyggertallet nået op over rekorden fra 1989. En medvirkende årsag til, at befolkningen igen vokser støt og roligt, er, at kvinderne på Færøerne fortsat får flest børn sammenligned med øvrige kvinder i Norden. Selvom en del af kvinderne i den fertile alder, der forlod Færøerne under krisen, ikke er vendt hjem, er nedgangen i fødselstallet som i de øvrige lande i Vesten, ikke så udpræget. Hver kvinde på Færøerne fødte i år 2002 i gennemnsit 2,5 børn - mens det tilsvarende tal i Danmark er 1,5 barn pr. kvinde. I 2003 udgjorde fødselsoverskuddet (antallet af nyfødte minus antallet af døde) 280. Samtidig udgjorde nettotilflytningen (antallet af tilflyttere minus antallet af fraflyttere) 235 personer. /ritzau/