Færøernes rejeflåde i store økonomiske vanskeligheder

Torshavn, mandag /ritzau/ Færøernes rejeflåde har så store økonomiske problemer, at det ifølge både rederne og økonomisk sagkyndige kan ende med, at Færøerne mister denne part af flåden. Samtidig har Færøernes landsstyre sagt nej til at yde finansiel hjælp til de betrængte rejetrawlere udfra princippet om, at Færøernes erhvervsliv nu skal stå på egne ben og klare sig uden offentlige subsidier. Overfor Færøernes Radio gør formanden for foreningen af rejetrawlere det klart, at foretages der ikke nogle markante tiltag, så kommer rejeflåden ud i så store problemer, at det er meget tvivlsomt om Færøerne overhovedet har en rejeflåde i fremtiden. To revisorer, der har set på den samlede rejeflådes regnskaber, påpeger endvidere overfor radioen, at flere skibe er i den situation, at de er ved at gå konkurs. Revisorerne anfører i den forbindelse bl.a, at rejeflåden har et akut behov for penge til at betale forfalden gæld, og dertil må rejetrawlerne sikres forhold, så den kan klare sig i fremtiden. Årsagen til den færøske rejeflådes svære situation er, at prisen på rejer på det internationale marked er faldet meget. Yderligere er olien steget de sidste år, og samtidig har canadiske myndigheder på grund af utilfredshed med færingerne nægtet de færøske rejebåde, som fisker i det østlige område, at laste sin fangst i canadiske havne. Færøernes rejeflåde er de sidste to år reduceret fra 11 rejeskibe til syv rejeskibe. Disse syv trawlere har tilsammen en gæld på omkring 220 mio. kr. Ifølge en løs vurdering fra revisorerne har de skibe, som endnu befinder sig i den færøske flåde, samtidig blot på et år et behov for 70 mio. kr. Færøernes landsstyrekoalition, der blev dannet efter valget sidste forår, har i sit koalitionsdokument nedfældet en ordlyd om, at den færøske industri skal klare sig uden offentlig støtte. Efter landsstyret i lang tid har overvejet nødråbet fra rederne, er landsstyret kommet frem til at henholde sig til denne beslutning, og rederne for rejeskibene er derfor blevet nægtet økonomiske hjælp fra det offentlige. /ritzau/