Færre alvorlige ulykker i Aalborg

Trafikulykker 21. september 2004 06:00

AALBORG: Statistikken viser, at det går langsomt, men sikkert den den rigtige vej i Aalborg Kommune. Der sker færre ulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne. I 1998 var der 171 af slagsen på Aalborgs kommuneveje, mens tallet i 2003 var faldet til 125. En del af forklaringen er indførelsen af automatisk fartkontrol, men mange bilister har også vænnet sig til de blitzende politivogne og tager højde for dem, mener civilingeniør Charlotte Krogh fra Aalborg Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg. - De fleste bilister ved efterhånden, at de risikerer at møde den automatiske fartkontrol på eksempelvis Annebergvej, og derfor sætter de farten ned. Det er fint nok, for det er jo netop det, der er meningen. Men hvis de gasser op igen, når de er kørt forbi, der der stadig et problem. Derfor gælder det om at trænge igennem med budskabet om, at farten skal holdes nede hele tiden, siger Charlotte Krogh. Målet med Aalborg Kommune trafikhandlingsplan for perioden 1998 til 2012 er blandt andet at få nedbragt antallet af dræbte/tilskadekomne til et meget lille niveau, og foreløbig ligger antallet under niveauet i planen. - Selv om det går den rigtige vej, er de 125 ulykker, der skete sidste år på Aalborgs veje, stadig alt for mange. Vi skal ned på et meget lavere niveau, siger Charlotte Krogh, der har grund til at glæde sig over udviklingen i de seneste tal. Der var nemlig 21 færre personskader i trafikken i første kvartal af 2004 i forhold til samme kvartal året før på kommunevejene i Aalborg Kommune. Og udviklingen i uheldstallene for første kvartal i år ligger væsentligt lavere end gennemsnittet for de seneste fem år. En tilsvarende positiv udvikling gør sig også gældende på landsplan - dog med en lidt mindre reduktion. Uheldstallene for august i år viser, at antallet af trafikuheld faldt fra 1.570 i august 2003 til 1.380 i år - 14,7 procent lavere. I faktiske tal drejer sig om 761 personskader mod 892 på samme tidspunkt sidste år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...