Redningsvæsen

Færre ambulancer rykker ud

Det laveste antal ambulancekørsler i fem år styrker beredskabet og luner økonomisk

NORDJYLLAND:For første gang i fem år er det lykkedes at nedbringe antallet af ambulanceudrykninger i Nordjyllands Amt. Fra 2002 til 2003 er der sket et fald på syv procent, og kurveknækket tilskrives en målrettet plan i amtet. I maj 2003 blev der indført en disponeringsvejledning for ambulancekørsel. Den indebærer, at politiets alarmcentral stiller flere uddybende spørgsmål, inden man sender en ambulance. De vagthavende har politifolk har i den forbindelse været på længerevarende kurser, hvor læger har undervist i sygdomsforløb og førstehjælp. Blandt andet undersøger alarmecentralen nu også, om folk selv kan klare at komme til skadestuen, eller om de kan klare at tage til læge i bil eller taxa. Lige til UG Amtssundhedsdirektør Jesper Christensen glæder sig over udviklingen, som sker på et tidspunkt, hvor der i alle andre amter er en konstant stigning i antallet af ambulancekørsler. - Jeg synes, alarmcentralen klarer opgaven til UG. Ikke alene har det betydet, at vi nu får meget få klager, men samtidig har vi nu pludselig også fået langt flere ambulanceberedskaber til rådighed til alvorlige opgaver end vi havde tidligere, hvor ambulancerne kørte rundt med mange småskader, siger Jesper Christensen. Udviklingen er også en økonomisk gevinst for amtet, som sparer på udgiften til ambulanceudrykninger. - I mange år har vi været nødt til at skulle finde ekstra penge på det her område, fordi der hele tiden var en opdrift. Derfor er vi meget tilfredse med, at tendensen er knækket, men det er endnu for tidligt at begynde at regne på tallene. Vi er for eksempel usikre på, hvilken effekt kampagnen har haft, siger Jesper Christensen og henviser til kampagnen "Kun for alvor", hvor der har været sat fokus på, at man kun skal ringe til 112, hvis det er nødvendigt. Stadig tryk på 112 Samtidig med faldet i antallet af ambulancekørsler, er der nemlig stadig et meget stort antal opkald til alarmcentralen, så folks lyst til at ringe 112 er tilsyneladende ikke aftaget. Den store forskel ligger først og fremmest i, at politiet sorterer flere opkald fra, hvor der ikke er brug for ambulance. Politikommissær Bent Bjerre, der er leder af politiets alarmcentral i Aalborg, opfordrer folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de griber mobiltelefonen og trykker 112. - Mange ringer med det samme, hvis de ser en person falde om på gaden. Men der ville det være meget bedre, hvis folk lige slog koldt vand i blodet og undersøgte, hvad der var sket. Som et eksempel kan jeg nævne, at vi for nylig fik et opkald om en person, som anmelderen havde set var faldet om på gaden. Men det viste sig, at manden bare havde fået et epilptisk anfald, og at der var personer omkring ham, som kunne håndtere det. I den slags situationer er der jo ikke nødvendigt at ringe til alarmcentralen, siger Bent Bjerre, som dog understreger, at folk ikke skal tøve med at ringe 112, hvis de er i tvivl. Tag ansvar selv - Men man behøver ikke at lade sig styre af omgivelsernes reaktion. Hvis et barn falder og slår sig i en idrætshal, kan det se alvorligt ud, men det er jo ikke givet, at der er brug for en ambulance. Men mange er lige lidt for hurtige til at slå alarm med det samme, inden de har undersøgt, hvad der er sket. Det hænger nok også sammen med, at mange i dag ikke selv tager ansvar. De er bange for at træde til og træffe en beslutning, hvis nogen er kommet til skade. Så ringer de hellere til 112, for det er det sikre. Det ved man, hvad er, bemærker Bent Bjerre. Tallene viser, at alarmcentralen i Aalborg nogenlunde følger udvilingen i opkald til landets andre alarmcentraler, men fra november 2003 ligger den nordjyske alarmcentral med det laveste opkald pr. 1000 indbyggere.