EMNER

Færre ansatte og færre ledere

NORDJYLLAND:Ved fusionen af kommunale skattemyndigheder og de statslige told- og skattemyndigheder i november 2005 var der 9500 ansatte i skattevæsenet. I sommer var der 8600, og i 2011 vil det være skåret ned til 6000. I runde tal. Det betyder også færre ledere, men selv de, der ikke kan findes en ny funktion til, skal fortsat have løn i tre år. - Her træder funktionærlovens bestemmelser om rådighedsløn i kraft. Det drejer sig om en halv snes medarbejdere på landsplan, ingen i Nordjylland, forklarer Lars Møller Madsen, direktør i Skat Nordjylland. Nogle af de ledere, der ikke er blevet plads til i den nye struktur, går af, og en række andre overgår som seniorkonsulenter til funktioner på et lavere trin. Over en treårig periode sker en nedtrapning til lavere løn, forklarer han.