Færre ansatte skal sikre skatten

Men Nordjylland vinder i konkurrencen om arbejdskraften - centralisering og specialisering af opgaverne

NØDVENDIG EFFEKTIVISERING kalder direktør Lars Møller Madsen, Skat Nordjylland, den strukturforandring, der trådte i kraft fra årsskiftet. Han bliver nu chef for ekstra 400 medarbejdere. Arkivfoto: Lars Pauli

NØDVENDIG EFFEKTIVISERING kalder direktør Lars Møller Madsen, Skat Nordjylland, den strukturforandring, der trådte i kraft fra årsskiftet. Han bliver nu chef for ekstra 400 medarbejdere. Arkivfoto: Lars Pauli

Et skattevæsen med langt færre ansatte skal sikre, at danskerne betaler den skat, de skal for at drive samfundet, hverken mere eller mindre. Effektivisering bliver et mantra i Skat de kommende år. Den store strukturændring trådte i kraft fra årsskiftet. - Vi er nødt til det, ellers vil vi slet ikke kunne løse vore opgaver på sigt, siger direktør Lars Møller Madsen, Skat Nordjylland. Det store problem er nemlig ikke, hvor mange eller hvor få ansatte, der rent politisk er truffet beslutning om at have i skattevæsenet. Det handler om overhovedet at kunne skaffe medarbejdere. Det handler om demografi og konkurrencen om arbejdskraften. - Rekrutteringen bliver stadig vanskeligere, jo længere man kommer mod øst i Danmark. Allerede i dag løser skattecentrene ude i landet opgaver for København, fordi de ikke har folk til det. Men Skat skal jo kunne løse sine opgaver uanset geografi, og det er en af de væsentligste grunde til at gennemføre en strukturændring, siger Lars Møller Madsen. Ny udflytning Den betyder så paradoksalt nok flere medarbejdere til Skat Nordjylland. Egnsudvikling på ny måde, så at sige. - Fordi rekrutteringen i øst er så svær, reducerer vi mere i øst end i vest, så forholdsmæssigt kan man tale om en udflytning fra øst til vest, forklarer den nordjyske skattedirektør. Indtil nytår var han chef for 800 medarbejdere. Det stiger over de kommende to-tre år til 1200, eller 20 procent af samtlige ansatte i Skat. Koncentration Hvert af landets skattecentre har indtil nu haft ansvaret for alle slags opgaver. Nu koncentrerer vi en række funktioner for at sikre effektivisering og større faglighed. Skat Nordjylland skal håndtere erhvervsbeskatning, inkl. bo-opgørelser, og punktafgifter i hele landet. Til gengæld afgiver man behandling af dødsboer og ansvarssager, som overføres til Skat Sydjylland. - På nogle opgaveområder centraliserer vi kun ledelsesansvaret, mens vi har fundet det nødvendigt at beholde den udførende funktion de-centralt. Det gælder således håndtering af økonomisk kriminalitet, øko-krim, hvor de nordjyske fagmedarbejdere i fremtiden bliver ledet fra Holbæk. Sikker drift første prioritet I første omgang flytter ansvaret kun på papiret. Den rent fysiske gennemførelse af den nye struktur sker i en glidende proces over de næste to-tre år. - Det er et stort puslespil. Vi slipper ikke noget, før andre kan tage ansvaret, og der ligger en betydelig, men helt nødvendig investering i uddannelse af medarbejdere. Sikker drift er første prioritet, understreger Lars Møller Madsen. Han véd, at det er en krævende periode for både medarbejdere og ledelser, men afviser, at sikkerheden i skatteligningen bliver mindre med færre ansatte og store omskiftelser. - Vi satser i langt højere grad end nu på forebyggende vejledning og tror på, at vi ad den vej kan få flere penge ind end ved efterfølgende hård kontrol. Folk er jo ikke generelt skattesnydere, men vi har et meget kompliceret skattesystem, siger han.