Færre baptister - ikke mere råd til præst

Antallet af medlemmer i menigheden i Brovst er siden starten for 50 år siden faldet fra 331 til 82

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

As­ger Hyl­le­berg: Tror, der også er en bap­tist­me­nig­hed i Brovst om 25 år. Der er i hvert fald bap­tis­ter. FOTO: ERIK SAHL

BROVST:Baptistkirken, der er Danmarks ældste frikirke, har haft medlemmer i Brovst i 150 år. Så længe er det siden, at baptister i Brovst blev organiseret som en del af menigheden i Jetsmark. For 50 år siden var menigheden i Brovst blevet så stor - med 331 medlemmer klart større end den i Jetsmark - at den blev selvstændig, og jubilæet markeres med festgudstjeneste i Brovst Baptistkirke i morgen aften, fredag 1. september. Efter selvstændigheden for 50 år siden fulgte mange blomstrende år med mange gode aktiviteter, bl.a. søndagsskole, spejderarbejde, ungdomsforening, hornorkester, sangkor og kvindearbejde (lavede bl.a. tøj til Afrika). Men i jubilæumsåret er menigheden nede i en bølgedal med kun 82 medlemmer, og siden nytår har de måttet klare sig uden fast præst, da økonomien - som udelukkende kommer fra medlemmerne - ganske enkelt ikke rækker til en præsteløn. Menigheden er dog kommet så meget på fode, at den nu har opslået en stilling som præst eller medarbejder på halv tid. I stillingsopslaget hedder det bl.a.: Menigheden søger en præst eller medarbejder, som i en halvtidsstilling kan påtage sig to-tre gudstjenester om måneden, engagere sig i spejder- og ungdomsarbejdet, og som er en ansvarsbevidst og fleksibel forkynder og omsorgsmedarbejder, der gerne bosætter sig i lokalområdet. Menigheden består af en del unge og yngre familier, men de fleste er dog ældre. Det er en kirke, som vægter samarbejdet mellem byens øvrige kirker højt, blandt andet foregår seniorarbejdet i samarbejde med Missionsforbundet. I de måneder, menigheden har været uden præst, er gudstjenester og andre kirkelige handlinger blevet klaret med præster fra andre nordjyske menigheder, lægprædikanter og i samarbejde med byens andre frikirker - Missionsforbundet og Pinsemenigheden. Kirkerne holder ind imellem fælles gudstjenester. Baptistmenigheden har også i mange år været med i et økumenisk - et fælleskirkeligt samarbejde - med Folkekirken, Indre Mission, Missionsforbundet og Pinsemenigheden. Der holdes fælleskirkelige møder hvert år i januar. Der er ind imellem blevet talt om en sammenlægning af frikirkerne i Brovst, da grundlaget for dem er ændret radikalt, siden de blev grundlagt. Men om det kommer så vidt, vil medlem af menighedsrådet i Brovst og medlem af baptisternes landsledelse, tidligere viceskoleinspektør Asger Hylleberg, Skræm, ikke spå om: - Nu skal samarbejdet med de andre frikirker i første omgang have lov til at vokse stille og roligt, siger han. - Men ligesom tingene har ændret sig i samfundet, så har holdningerne også skiftet i baptistmenigheden, pointerer Asger Hylleberg. I dag anerkender baptistmenigheden andre kirkers dåb, også barnedåb. Medlemmer kan derfor optages i menigheden ved bekendelse af deres tro. På spørgsmålet, om der er en baptistmenighed i Brovst om 25 år, svarer Asger Hylleberg: - Det vil jeg umiddelbart gætte på. Men vi kender også alderen på medlemmerne i vores menighed, og der er jo intet, der varer evigt. Men der er i hvert fald baptister i Brovst om 25 år.