Færre begår selvmord

Danmark har en af de laveste selvmordsrater i Norden.

De seneste 15 år er antallet af selvmord i Danmark faldet med næsten 50 procent. Det fremgår af tal fra Nordisk Statistisk Årbog 2011. Faldet betyder, at Danmark har en af de laveste selvmordsrater i Norden. I 1995 lå selvmordsraten på 41 per 100.000 indbyggere, mens den i 2009 lå på 22 pr. 100.000 indbyggere. Stadig flest mænd Fordelt på køn er selvmordraten faldet fra 28 til 17 for mænd og fra 13 til 5 for kvinder. Dermed tegner mænd sig stadig for langt de fleste selvmord. Faldet er størst blandt ældre kvinder over 65 år, selvom det stadig er i denne aldersgruppe, at selvmordsraten blandt både mænd og kvinder er højest. Blandt de andre nordiske lande er det kun Island, der kan levere en lavere selvmordsrate blandt kvinder, og kun Norge har en lavere selvmordsrate blandt mænd. Levealderen stadig lav Sammenlignet med de andre nordiske lande ligger Danmark stadig helt i bund i forhold til den gennemsnitlige levealder. En nyfødt dreng kan i dag forvente at blive 77,1 år, mens en nyfødt pige kan blive 81,2 år. Eneste land, der kan levere en lavere levealder for mænd end Danmark, er Finland. Her er den gennemsnitlige levealder 76,7 år. Sverige og Island deler førstepladsen for højeste levealder - 79,5 år for mænd og 83,5 år for kvinder.