Færre besøg hos de ældre

Hjemmebesøgene overtages af kommunens visitatorer

HADSUND:Det kan selvfølgelig være hyggeligt nok med en snak og en kop kaffe, men der skulle også gerne være mening med de kommunale besøg i ældre borgeres hjem. Derfor lægger Hadsund Kommune nu an til en sammenlægning af de forebyggende hjemmebesøg og visitatorernes visitter. Det er nemlig i et vist omfang samme opgave, der ligger i begge roller. Nemlig at finde ud af, hvilke behov de ældre måtte have for kommunal hjælp. - Det er ikke bare et ønske om at spare penge, men lige så meget for at fremstå mere logisk i vores optræden over for de ældre. Fremover skal de ikke have besøg af så mange forskellige personer fra det kommunale system, forklarer forvaltningschef Per Flemming Sørensen. Han mener ligefrem, at det kan vise sig at være en fordel, at det er den samme person, der varetager hjemmebesøgene og visitationen hjemme hos den ældre. - Det er en styrkelse, at vi benytter os af de mennesker, der i forvejen kender de ældre, siger han. Det er sygeplejerske Lilli Harbo, der står for de forebyggende hjemmebesøg i Hadsund Kommune. Hun har evalueret besøgene og konkluderer, at det vil være en god ide at sammenlægge funktionerne. Ifølge Lilli Harbo er de ældre såmænd glade nok for at få besøg. Alligevel er hun altså stemt for, at hjemmebesøgene kan slås sammen med visitationen. - I mange tilfælde ja. Jeg bliver i allerhøjeste grad godt modtaget ude hos de ældre, men mange af dem kan ikke forstå, at jeg ikke kan gøre tingene færdige, når jeg opdager et behov for praktisk hjælp eller personlig pleje. Der skal visitatoren ud for at fastslå behovet og tildele hjælpen, siger Lilli Harbo. Som systemet fungerer, modtager alle borgere over 75 år, der ikke bor på ældrecenter, et brev to gange om året med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. De skal så ringe ind, hvis de er interesserede i besøg. Men færre og færre benytter sig af muligheden. Efter at have været helt oppe på 60 procent besøg er man nu nede på 30. - Efter at vi gik tilbage til aktiv tilmelding, skete der et stort fald i mængden af besøg, og det er faldet yderligere, efter at visitationen er ændret. Nu er vi nede på under 30 procent, der ringer ind og beder om besøg, siger Lilli Harbo. Hun mener, at interessen er dalet, fordi kommunens visitatorer nu kommer et par gange om året hos ældre, der modtager praktisk hjælp eller personlig pleje. Det sker for at revurdere behovet. - Så i princippet kan borgere over 75 år få fire besøg om året. To af den forebyggende medarbejder, to af visitatorerne. Det er nok for meget, mener Lilli Harbo. Hun tror ikke, der er større risiko for, at nogen falder igennem, når systemet gøres mindre finmasket. - Der vil blive sendt samme tilbud ud som i år, men i nogle tilfælde ordnes to ting i samme besøg, altså både visitation og forbyggelse, når der er mulighed for det, forklarer hun. Der er da heller ingen planer om at sløjfe hjemmebesøgene, som da også er lovbestemt. - Slet ikke, men der er jo ingen grund til ligefrem at irritere de ældre. Nu bliver det sådan, at hvis et hjemmebesøg munder ud i et behov for hjælp, kan visitatoren med det samme vurdere behovet og tildele hjælpen, bemærker Per Flemming Sørensen. Også politikerne mener, der er tale om en god ide. Socialudvalget har netop givet sin velsignelse til omlægningen - ikke mindst fordi Lilli Harbo selv har peget på muligheden. Hun går i øvrigt på efterløn 1. august, og omlægningen sker i den forbindelse.

Forsiden