Færre besparelser på socialområdet

Urealistisk at spare fire mio. kr., mener socialudvalgsformand

PANDRUP: Der er ikke realistisk at finde besparelser på det sociale område på fire mio. kr., selv om det oprindeligt var det beløb, som økonomiudvalget pålagde socialudvalget at finde på næste års budget. Det mener socialudvalgsformand Frits Pedersen (S), efter at socialudvalget har udarbejdet forslag til besparelser på budget 2004. Det vil nemlig blive tale om for store serviceforringelser, hvis socialudvalget skal "bidrage" med fire mio. kr., og derfor bliver der efter alt at dømme tale om færre besparelser, mener Frits Pedersen. - Jeg tror ikke på, at besparelser for fire mio. kr. føres ud i livet. Serviceforringelserne ville blive så store, at politikerne ikke vil lægge ryg til dem, siger Frits Pedersen, der tilføjer, at besparelser i størrelsesordenen to-tre mio. kr. er mere realistiske. Socialudvalget har dog lavet besparelsesforslag, der rummer reduktioner for fire mio. kr. Ifølge socialudvalgsformanden er det ikke muligt at nå kravet om fire mio. kr. uden også at spare på lønkronerne, men Frits Pedersen har svært ved at se, hvor der kan undværes personale. Derimod lægges der op til, at socialforvaltningen skal være mere opmærksom på at finde billigere løsninger, når familier eller handicappede skal have hjælp. På familieområdet peges der på en besparelse på 300.000 kr. Der er meget stor forskel på, hvor dyrt det er at betale for eksempelvis et ungt menneskes ophold på en institution. Nogle steder koster op til 70.000 kr. om måneden, mens beløbet andre steder er langt mindre. Det samme gør sig gældende, når det gælder voksne handicappede, så her kan der spares op mod en halv mio. kr., mener socialudvalget. Øget brugerbetaling kan også blive én af konsekvenserne af sparerunden. For eksempel foreslår udvalget at hæve prisen for en hovedret til ældre med fire kroner på måltid, og det kan komme til at koste 20 kr. i stedet for 10 kr. at blive fragtet til og fra aktivitetscentre. Det overvejes også at lade apotekerne overtage medicindoseringen og at samle køkkenfunktionerne på Centralkøkkenet i Pandrup, og så regner socialudvalget med, at der bliver tale om mindreudgifter til overførselsindkomster på knap 1,5 mio. kr. Der tages endeligt stilling til besparelsesforslagene i august.