Færre blindei arbejde

Arbejdspladser 4. september 2002 08:00

På trods af bedre uddannelsesmuligheder og flere teknologiske hjælpemidler har færre blinde og svagsynede arbejde i dag end for syv år siden. I 1995 havde knap 50 procent af blinde og svagsynede i den erhvervsaktive alder tilknytning til arbejdsmarkedet, mens det samme kun gjorde sig gældende for omkring 22 procent i 2000. Det svarer til, at 540 ud af 2522 synshandicappede personer under 60 år havde enten et almindeligt arbejde eller et fleks- eller skånejob. Dansk Blindesamfund mener, at nedgangen skyldes, at arbejdsmarkedet ikke har plads til folk, der har svært ved at leve op til de øgede krav om fleksibilitet. - Man kan ikke ophæve det faktum, at blinde ikke kan se, og selv om man f.eks. kan gøre tekster tilgængelige, så er det ikke ensbetydende med, at man kan tilegne sig viden i samme tempo som seende kan, siger Landsformand for Dansk Blindesamfund, Poul Lüneborg. Derfor er det ifølge Dansk Blindesamfund svært for blinde og svagsynede at få foden inden for på en arbejdsplads og ikke mindst at fastholde et job, hvor der er krav om omstillingsparathed og livslang efteruddannelse. Ud over en manglende vilje fra arbejdspladserne til at ansætte synshandicappede, så påpeger Dansk Blindesamfund også, at myndighederne ikke giver støtte til hjælpemidler og produktion af materialer til efter- og videreuddannelse til blinde og svagsynede i arbejde. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...