Børnepasning

Færre børn i institutioner end forventet

AABYBRO:Set fra den økonomiske vinkel så går det godt i de kommunale daginstitutioner og skoler. I hvert fald er der færre børn end forventet i budget 2004, og derfor kan kulturudvalget melde om et overskud på knapt én million kroner i forhold til budgettet, fortæller KarloJensen (V), formand for udvalget, med baggrund i årets 3. budgetopfølgning. Dog er en del af overskuddet blev spist op af udgifter til vikarer i forbindelse med sygdom og barsel. I dagplejen bliver der i år passet 223 børn, og det er 37 færre end forventet. Det betyder, at der skal bruges 750.000 kr. færre end forudset på dageplejen. I børnehaverne er der syv børn færre end forventet, men udgifter til vikarer betyder, at kommunens børnehaver under ét overskrider budgettet med 247.000 kr. På skoleområdet har der også været brug for vikarer, men tilgengæld er der ikke så mange børn i skolefritidsordninger eller -klubber. I SFO-1 var der afsat penge og plads til ialt 425 børn, men kun 403 har været indskrevet. I fritidsklubberne har der været 107 børn mod forventet 122. Tilgengæld har der så været råd til at bruge lidt ekstra til kultur-aktiviteter bl.a. ansættelse af en kulturformidler til en udgift på 103.000 kr., som ikke opererer i budgettet. Desuden har AabybroKommunes rolle i de kulturelle aktiviteer på Nordjyllands MedieCenter givet et underskud på 150.000 kr., som der heller ikke er budgetteret med.