Færre børn og få penge til skolerne

FREDERIKSHAVN:Politikerne i den "Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord og skolestruktur" står over for kæmpeudfordringer, når de i dag - og på fremtidige møder - skal tage stilling til ny skole, skolerenoveringer og skolestruktur. Børnetallet falder. Prognoser fortæller, at der vil ske et fald i antallet af skolesøgende børn på 25-29 procent i de kommende 13 år. Hver fjerde skoleelev vil altså være væk. Dertil kommer, at kommunen ikke har penge til at opfylde alle ønsker eller krav til renoveringer på alle skoler. I dagsordenen til dagens møde lægger forvaltningen op til at drøfte oplæg til pædagogisk opgradering og nødvendig bygningsmæssig renovering af tre skoler. Det er Aalbæk Skole, Stensnæsskolen og Dybvad Skole. Fem folkeskoler er helt ude af planlægningen, dels fordi de skal lukke, og dels fordi der allerede er vedtaget udvikling og renoveringer (de to Sæby-skoler, red.). De sidste 14 skoler må afvente, at politikerne opstiller kriterier for, hvad der bør ske med skolerne. Elevprognoserne er et vigtig aspekt.