Færre børn og unge - flere ældre

Store ændringer de kommende år

FREDERIKSHAVN:Vi bliver flere ældre og færre børn og unge de kommende år. De demografiske ændringer får stor betydning for kommunernes investeringer og budgetter. Hvis man udelukkende ser på den matematiske fremskrivning af budgetterne og indlægger en teknisk korrektion som følge af de demografiske ændringer, skal der om fire år bruges godt fire millioner mere på ældre- og socialområdet, mens der kan spares et tilsvarende beløb på børne- og ungdomsrådet. Men ét er matematik. Noget andet den politiske virkelighed og de prioriteringer, byrådet vælger. Den fremtidige skolestruktur har længe været til debat og forvaltningen er nu tæt på at have et forslag med forskellige modeller klar. Modeller, der også sigter ind i den Ny Frederikshavn Kommune, som er en realitet fra 1. januar 2007. Medmindre man vælger at kompensere for det faldende børnetal og vælger at bevare alle oplandsskolerne, er der lagt op til store ændringer, men endnu har politikerne ikke fået noget på skrift om hvilke modeller, forvaltningen sætter i spil.