Skolelukninger

Færre børn truer de små skoler

Børnetallet i Aalestrup faldet fra 40 til 21

AALESTRUP:Indstillingen er klar fra forvaltningen til politikerne i byrådet. Det faldende børnetal gør, at en politisk beslutning om skolestrukturen må gå forud for en eventuel beslutning om at lukke børnehaver. Det fremgår af dagsordenen for byrådets møde torsdag. Her er indstillingen fra embedsmændene, at førskolegruppen på Kvisten i Aalestrup nedlægges, mens børnehaverne næste år skal beholde førskolebørnene, men så også at den fremtidige skolestruktur bliver lagt fast, inden der nedlægges børnehaver. Byrådet får blandt andet forelagt de kolde facts i Aalestrup by, hvor børnetallet er faldet fra 40 for tre år siden til 21 i år. En mulighed er at samle alle førskolebørn i en gruppe inden skolestarten. Det vil give alle børn det samme tilbud, men det strider mod den vedtagne børnepolitik, som tilstræber at give børnene helhed i deres institutionsliv. En samlet gruppe af førskolebørn vil medføre, at børnene oplever et ekstra bygnings- og personaleskift, og tilmed vil den begyndende tilknytning til børnenes kommende skole forsvinde. Byrådet får desuden ridset mulighederne op for at lave en fælles ledelse af de tre børnehaver i Aalestrup. Det kræver en kommunalisering af Aagades Børnehave, som i sin tid blev etableret som den første børnehave i Aalestrup af Husmoderforeningen. Børnehaven ejer da også sig selv og blev så sent som for to år siden renoveret for et par hundrede tusinde kroner. Dertil kommer, at pædagogernes organisation kræver, at der er en leder og en næstkommanderende i hver instituion. Det kan sikkert forhandles, men vil koste kommunen noget, skønner forvaltningen. Kommunen kan opsige driftsoverenskomsten med Aagades Børnehave med ni måneders varsel, men hvad prisen for at overtage børnehavnen kendes ikke. Lederne for de tre børnehaver kan opsiges med mellem fire og seks måneders varsel, og det vil koste 172.060 kroner i godtgørelse at gøre det, fremgår det af byrådets dagsorden. Det er bydende nødvendigt, fremhæver forvaltningen, at der bliver taget stilling til den fremtidige skolestruktur og bemærker, at der ved etableringen af de tre landsbyordninger er skabt en sammenhæng mellem børnehavetilbud og skoletilbud. Venstre er forud for byrådets møde ene stemt for at afsætte 75.000 kroner i tilskud til privat pasning af egne børn. Flertallet er imod på grund af de økonomiske konsekvenser for kommunen, der kan se de nuværende tilbud udhulet, fjerne flere kvinder fra arbejdsmarkedet og endelig svække integrationen af udlændinge.