Lokalpolitik

Færre busafgange i Mariagerfjord

Én stribe regionale og lokale busruter rammes af nedskæringer.

Færre busafgange. Det bliver konsekvensen af, at Mariagerfjord Kommune i 2012 skal begynde at medfinansiere ni ruter, som Region Nordjylland hidtil har betalt for.

Færre busafgange. Det bliver konsekvensen af, at Mariagerfjord Kommune i 2012 skal begynde at medfinansiere ni ruter, som Region Nordjylland hidtil har betalt for.

Nordjyllands Trafikselskabs (NT) budget for 2012 rummer dårligt nyt for Mariagerfjordborgere, der er afhængige af offentlig transport. På en stribe regionale og lokale busruter skæres afgange med få passagerer simpelthen væk. De dystre udsigter vækker harme i Mariagerfjord Kommunes teknik- og miljøudvalg (TMU), hvor man netop har fået forelagt konsekvenserne af NT's reducerede budget. - Vi har en ekstra udfordring i forhold til de øvrige nordjyske kommuner i kraft af vores beliggenhed ved grænsen mellem to regioner, og vi synes ikke, søstersolidariteten fra NT's side er tip-top, siger udvalgsformand Preben Christensen (S). Manøvren ligner den, de øvrige nordjyske kommuner allerede har været igennem, og skyldes, at Region Nordjylland gradvist reducerer sin finansiering af busdriften. Kommunal taxakørsel Der er dog også godt nyt at hente for Mariagerfjords buspassagerer. Faktisk indføres der, hvad der ligner et slagtilbud til kommunens borgere til næste år. Det nye tilbud hedder flextur og skal ikke forveksles med det hidtil kendte tilbud om teletaxa. Men faktisk minder det mere om taxa end om bus - billigere end det første, dyrere end det sidste, og kørslen varetages af taxavognmænd. Fem kroner pr. kilometer - Vi indfører det som et plaster på såret for de serviceforringelser, der kommer på busdriften, og jeg synes faktisk, det er et godt tilbud. Hvis man kan planlægge sin rejse bare en smule i forvejen, bliver man kørt direkte til døren, og hvis man er flere, der kører sammen, er udgiften ikke nødvendigvis så høj, siger udvalgsformand Preben Christensen. Flexturene koster for brugerne fem kroner pr. kilometer og ventes at koste kommunen omkring 1,1 million kroner årligt.