Færre danskere er bekymrede for vold

Færre bekymrer sig om vold og det er måske med rette

NORDJYLLAND:En stadig mindre del af danskerne bekymrer sig for vold og kriminalitet. Mens 60 til 70 procent af danskerne i perioden 1985 til 1996 gav udtryk for, at de var meget bekymrede for vold og kriminalitet, og godt halvdelen af danskerne var det i slutningen af 1990'erne, er tallet nu nede på kun 43 procent. - Der er nogle klare forskelle de seneste to år, kommenterer Britta Kyvsgaard, forskningschef i Justitsministeriet. Netop Justitsministeriets forskningsenhed har stået for at forarbejde de tal, Institut for Konjunktur-Analyse har indsamlet. - Hvert kvartal siden 1985 er et udsnit af danskere blevet spurgt om, hvordan de har det med vold. I dag omfatter målingerne 4400 forskellige personer årligt, forklarer Britta Kyvsgaard om undersøgelsen. Et andet nyt fænomen er, at antallet af danskere, der overhovedet ikke bekymrer sig for vold og kriminalitet, bliver større. Før 2001 har det typisk været en eller to ud af hundrede danskere. I tre af de otte seneste kvartalsundersøgelser har det været en ud af ti danskere, der gav udtryk for slet ikke at bekymre sig for vold og kriminalitet. - Jeg kan ikke sige, hvorfor det er sådan. Jeg har ikke fået de bagvedliggende data endnu, men jeg håber at få det. Så kan jeg finde ud af om forskellene afhænger af social baggrund eller lignende, lyder det fra Britta Kyvsgaard. Mindre vold Og måske har danskerne ikke grund til at være særligt bange for vold. Antallet af voldsanmeldelser til politiet har været konstant stigende de sidste år. Men spørgsmålet er om antallet af voldstilfælde også har. - Der er færre, der rammes af vold. Der har været et generelt fald på alle planer. Men der er flere anmeldelser. Det vil sige, at politiets mørketal, altså det antal voldstilfælde, der ikke bliver anmeldt, er blevet mindre, siger Ole Brink, der er læge ved Århus Amtssygehus. Han har tidligere lavet undersøgelser på skadestuerne og retsmedicinsk institut i Århus. Gennem to år blev alle voldsramte registreret og interviewet. Og konklusionen var klar. - Der er væsentligt mindre vold end tidligere. Man skal passe på med at generalisere, men når ens prøvemateriale er syv procent af befolkningen, og sammensætningen af dem, der er med i undersøgelsen, svarer nogenlunde til landssammensætningen, så kan man godt antage, at volden i Danmark generelt er faldet, siger Ole Brink forskerforsigtigt og fortsætter: - Generelt kan man sige, at mænd oplever vold på gaden og på værtshuse, mens kvinder oplever den i hjemmet. Også Britta Kyvsgaard mener, der er grund til at forholde sig kritisk til, om antallet af politianmeldelser svarer til antallet af voldstilfælde. - I Sverige laver de hvert år undersøgelser med 6000 deltagere for at finde ud af, hvor meget vold der er, og hvor meget, der bliver anmeldt. Der har udviklingen været flere anmeldelser, men ikke mere vold, uddyber forskningschefen. Der laves ikke årlige undersøgelser i Danmark, så derfor kan det ikke siges præcist, hvordan udviklingen er. - Spørgsmålet er, om vi er blevet mere tilbøjelige til at gå til politiet? Der er i hvert fald grund til at passe på med at male Fanden på væggen omkring voldssituationen, kommer det fra Britta Kyvsgaard.